08/11/2019
magazyn online

Obieg nr 12: Prędkość Guccifera​

Redakcja: Krzysztof Gutfrański

Czy na hakerstwo da się spojrzeć z perspektywy geograficznej? W jaki sposób przedstawić to, co z definicji powinno pozostać niewidzialne? Gdzie biegnie wytyczana przez hakerów granica między działalnością kryminalną a sztuką?

W tym numerze Obiegu poprosiliśmy autorów z Europy Środkowej i Bałkanów o odniesienie się do szeroko rozumianego hakerstwa jako jednej z ostatnich form walki o wolny internet. Wykorzystując materiały archiwalne i rozmaite perspektywy, autorzy konfrontują wizję prędkości osiąganej przez najbardziej utalentowanych środkowoeuropejskich hakerów z mitem rzekomego zacofania regionu i poczuciem przymusu nieustannego doganiania Zachodu w chwili największego od lat kryzysu UE i dyskusji o Europie dwóch prędkości.

Inspiracją i punktem wyjścia dla Prędkości Guccifera jest rozwój cyberprzestępczości i jej wpływ na zbiorową wyobraźnię w postkomunistycznej Rumunii, a także percepcja hakerstwa jako reakcji na nierównomierną redystrybucję szans na przyszłość i przeoczonego aktywu Europy Środkowo-Południowej. W czasie wolnorynkowej transformacji w Rumunii i innych krajach regionu setki wysokiej rangi specjalistów, w tym inżynierów wykształconych w poprzednim systemie, miało niewielkie szanse na znalezienie pracy i równie nikły wpływ na własną przyszłość. Kolejne generacje, wciąż na bocznicy systemu, skorzystały z nowych możliwości oferowanych dzięki podłączeniu do sieci i nowym technologiom. W efekcie Europa Środkowo-Południowa stała się oazą hakerstwa i cyberprzestępczości.

Obieg to dwujęzyczny internetowy kwartalnik poświęcony kulturze i sztuce, dokumentujący teraźniejszość globalnej sztuki. Łączy krytykę, pogłębione teksty teoretyczne, nieakademickie poszukiwania, eseje i obrazy.

 

  • Autorzy numeru: Matei Rosca, Maryja Šupa, Viktorija Rusinaitė, Erin McElroy, Vlad Odobescu, Luka Frelih w rozmowie z Ewenem Chardronnetem, Jaroslav Švelch, Palo Fabuš, Renata Ávila Pinto, Ivan Isaev, Voja Antonić w rozmowie ze [\Spideralex, Benjamin Peters w rozmowie z Krzysztofem Gutfrańskim
  •  
  • www.obieg.u-jazdowski.pl