27/12/2019
magazyn online

Obieg nr 13: Od-innienie

Redakcja: Krzysztof Gutfrański

Najnowszy numer Obiegu jest wynikiem współpracy z belgijskim BOZAR i Royal Museum for Central Africa, niemieckim SAVVY Contemporary, austriackim Kulturen in Bewegung VIDC i angielskim Afropean London przy projekcie Od-innienie . Poza Afropolityzmem i innymi stereotypami. Jego ideą było przedyskutowanie naszego podejścia do Innego i sposobów jego konstruowania w życiu społecznym, instytucjonalnym, a także w świecie sztuki. Tak zwany Inny żyje przecież obok nas i to nim żywi się nasza tożsamość. To na niego projektujemy to, co niewygodne w nas samych. Czy istnieje zatem szansa na od-innienie?

Myśląc o diasporze afrykańskiej i koncepcji od-innienia, zaproponowanej przez Antonię Alampi i Bonaventurę Ndikung, nie sposób nie zauważyć, że Warszawa i inne polskie ośrodki różnią się od pozostałych miast partnerskich projektu (Brukseli, Wiednia czy Berlina) powojenną monokulturowością i wynikającym z niej niezrozumieniem innych społeczności, których obraz szczególnie podatny jest na medialne manipulacje.

W 13. Numerze Obiegu  postanowiliśmy zatem przyjrzeć się kontaktom pomiędzy Polską i krajami Afryki, a także migracji z tego kontynentu do Warszawy. Śledząc losy jednostek, zgłębiając ujednolicające medialne obrazy Afryki rozpowszechniane w naszym społeczeństwie, a także poszukując prób odejścia od postrzegania tego kontynentu jako monolitu kulturowo-historycznego, staramy się ukazać nie tylko sposób, w jaki dziś mówi się w Polsce o Afryce, ale także jak migranci z krajów afrykańskich widzą Polaków. Zastanawiamy się także, czy w ogóle można mówić o diasporze afrykańskiej nad Wisłą.

W numerze zaprezentujemy teksty i wywiady z przedstawicielami tej (a)diaspory, rozważymy jej (nie)widoczność w polskim społeczeństwie, a także opiszemy historyczne relacje pomiędzy Polską a krajami afrykańskimi.

Obieg to dwujęzyczny internetowy kwartalnik poświęcony kulturze i sztuce, dokumentujący teraźniejszość globalnej sztuki. Łączy krytykę, pogłębione teksty teoretyczne, nieakademickie poszukiwania, eseje i obrazy.