30/03/2020
magazyn online

Obieg nr 14: Euforia i znużenie.
Ukraińska sztuka i społeczeństwo po 2014 r.

Redakcja: Kateryna Jakovlenko, Tatiana Koczubińska

 • W 2014 roku uwaga całego świata skupiła się na Ukrainie z powodu rewolucyjnych wydarzeń Euromajdanu oraz późniejszej wojny w Donbasie. Informacje o rewolucji opanowały pierwsze strony światowych gazet. Zachęcano do budowy społeczeństwa obywatelskiego, jego samoorganizacji i poświęcenia w imię rewolucji, a trwające wtedy wydarzenia prezentowano z niespotykaną do tej pory euforią. Jednak wraz z upływem czasu, doświadczeniem trwającej już 6 lat wojny, kryzysem politycznym i nierozwiązanymi problemami społecznymi, wszechobecną euforię zastąpiło znużenie i towarzyszące mu uczucia frustracji i niedowierzania.

  • Wydarzenia te musiały wpłynąć na sztukę. Wielu współczesnych artystów ukraińskich w reakcji na teraźniejszość wyraźnie obawia się spoglądania w przyszłość. Zamiast tego wolą podejmować próby zrozumienia wydarzeń historycznych i politycznych z przeszłości. Ujawniają przy tym własną niezdolność do analizowania chwili obecnej, trudnej do pojęcia i zarejestrowania.

 • Najnowszy numer Obiegu dotyczy tożsamości i pytań o potrzebę identyfikacji we współczesnym świecie. Opublikowane teksty nawiązują do słabości granic, migracji zarobkowej, zmieniającego się krajobrazu politycznego, a także przemocy, przestrzeni publicznej, natury kompromisu i bezkompromisowości jako zanikającej formy ekspresji artystycznej.

  • Obieg to dwujęzyczny internetowy kwartalnik poświęcony kulturze i sztuce, dokumentujący teraźniejszość globalnej sztuki. Łączy krytykę, pogłębione teksty teoretyczne, nieakademickie poszukiwania, eseje i obrazy.

 •  

 • Redaktorki gościnne

  • Kateryna Jakowlenko badaczka sztuki współczesnej, krytyczka sztuki i dziennikarka. Obecnie pracuje jako badaczka i kuratorka program publicznego w Pinchuk Art Centre.

  • Tatiana Koczubińska  niezależna kuratorka, pisarka i wykładowczyni mieszkającą w Kijowie. Specjalizuje się w ukraińskiej sztuce współczesnej. 

  •  

 • Autorzy

  • Kateryna Badianowa, Asia Bazdyriewa, Boris Buden, Jewgenija Gubkina, Alewtina Kakidze, Łesia Kułczyńska, Larion Łozowoj, Mykoła Ridny, Hanna Cyba, Tetiana Żmurko

  •  

 • Zdjęcie w tle

  • Roman Chymej, Jarema Małaszczuk, Зарваниця [Nowe Jeruzalem], 2020. Kadr z filmu dokumentalnego. Dzięki uprzejmości artystów.

 •  

 • www.obieg.u-jazdowski.pl