13/12/2016
magazyn online

Obieg nr 2: Równoległe współczesności: Sztuka z Azji Południowo-Wschodniej

Redakcja: Krzysztof Gutfrański

Drugi numer Obiegu poświęcony jest sztuce z Azji Południowo-Wschodniej. W odpowiedzi na pytania postawione wystawą Duchy wspólnoty [Public Spirits] w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski proponujemy szerszy przegląd zagadnień i tożsamości artystycznych, począwszy od państwa-wyspy Tajwan, przez Wietnam, Tajlandię, Filipiny, Indonezję, Malezję, aż do państwa-miasta Asia-lite  Singapuru. Zjawiskiem łączącym wszystkie te miejsca jest kształtowanie się południowoazjatyckich światów sztuki współczesnej od początku lat globalizacji (rozpoczętego ekonomicznym sukcesem Japonii w latach 80.) włączających ten obszar w ramach globalnej sztuki współczesnej, aż do narastającej biennalizacji i świeżych pomysłów krytycznego regionalizmu.

Obieg to kwartalnik poświęcony kulturze i sztuce. Tworzy pole spotkań różnych formuł opowiadania i nowe sieci połączeń poza dotychczas dominującymi centrami sztuki. Publikuje cztery numery tematyczne rocznie, które dostępne są bezpłatnie w internecie w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Dokumentuje teraźniejszość globalnej sztuki współczesnej, łącząc krytykę, pogłębione teksty teoretyczne, nieakademickie poszukiwania, eseje i obrazy.