03/04/2017
magazyn online

Obieg nr 3: Polskość  znaczenia i praktyki tożsamości narodowej

Redakcja: Krzysztof Gutfrański

Trzeci numer Obiegu w interdyscyplinarny sposób przygląda się formom polskości i praktykom jej przekraczania. Łączy perspektywy lokalnych oraz zagranicznych badaczy/ badaczek, specjalistów/specjalistek i komentatorów/komentatorek, rozpatrujących polskość w odniesieniu do konfliktu na Ukrainie, w obliczu globalnego kryzysu imigracyjnego, wzmożonych ruchów prawicowych czy kontekstu praw człowieka. W prezentowanych tekstach przenikają się zarówno wątki z zakresu geopolityki, jak i political fiction, pamięci zbiorowej czy performatywności masowych protestów. Szczególna uwaga skierowana została także w stronę wybrzmiewającego dziś z nową siłą głosu kobiet  tego, w jaki sposób odgrywane przez nie role czy powiązane z nimi narracje funkcjonują w byłych i obecnych dyskursach, zarówno tych polityczno-społecznych, jak i tych z pola kultury.

Obieg to kwartalnik poświęcony kulturze i sztuce. Tworzy pole spotkań różnych formuł opowiadania i nowe sieci połączeń poza dotychczas dominującymi centrami sztuki. Publikuje cztery numery tematyczne rocznie, które dostępne są bezpłatnie w internecie w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Dokumentuje teraźniejszość globalnej sztuki współczesnej, łącząc krytykę, pogłębione teksty teoretyczne, nieakademickie poszukiwania, eseje i obrazy.