26/06/2017
magazyn online

Obieg nr 4: Performans teraz

Redaktorki: Joanna Zielińska, Agnieszka Sosnowska

 • Tematem czwartego numeru internetowego magazynu Obieg, którego redaktorkami gościnnymi są badaczki performansu i kuratorki Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Joanna Zielińska i Agnieszka Sosnowska  jest dialektyka medium, jakim jest performans, w kontekście nowych technologii oraz przemian zachodzących w praktykach artystycznych pod wpływem prezentacji sztuki żywej w przestrzeniach galerii.

  • Joanna Zielińska i Agnieszka Sosnowska przyglądają się przemianom zachodzącym w tradycyjnym formacie wystawy, który traci dziś na znaczeniu na rzecz innych, hybrydycznych form łączących sztuki wizualne ze sztukami performatywnymi, literaturą i muzyką. Interesuje ich odmienna rola widza, który coraz częściej staje się performerem i aktywnym uczestnikiem zdarzenia. Zajmują się również kwestią ciała performera oraz pracy wykonywanej w ramach rozciągniętych w czasie wystaw performatywnych.

 • Strukturę czwartego numeru tworzą dwa zasadnicze wątki tematyczne. Pierwszy jest związany z badaniem lokalnej historii Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i połączonej z nim bogatej tradycji eksperymentów na styku sztuk wizualnych i teatru. Znajdą się tu teksty bezpośrednio odwołujące się do działalności Akademii Ruchu  grupy teatralno-artystycznej, inaugurującej tradycję performującej instytucji w Centrum Sztuki Współczesnej; poruszone zostaną kwestie wystawy performatywnej czy też praktyk przekształcania otoczenia instytucji, gdzie w niewielkim parku opodal Zamku pojawiały się interwencje takich wybitnych artystów, jak Jenny Holzer, Lawrence Weiner czy Tadashi Kawamata.

  • Drugi wątek, w skali globalnej dotyczyć będzie zwrotu performatywnego w sztukach wizualnych oraz konsekwencji tego zjawiska dla instytucji sztuki, praktyk artystycznych oraz kuratorskich. W polu analizy znajdzie się szeroko rozumiane ciało performera traktowane nie tylko indywidualnie, ale również jako podmiot zbiorowy czy zjawisko społeczne w odniesieniu do krajów rozwijających się. Performowanie siebie, życie po życiu w internecie, zjawisko literatury mówionej, choreografia instytucji, performujące zwierzęta, performans oporu  to tylko niektóre tematy, które zostaną podjęte w ramach czerwcowego wydania Obiegu.

 • Wśród autorów zaproszonych do współtworzenia numeru znajdują się badacze i kuratorzy, jak m.in. Claire Bishop, Anka Herbut, Zofia Krawiec, Claire Tancons, Christina Fornaciari, Yann Chateigné, David Maroto, Ewa Tatar, a także artyści, jak Marvin Gaye Chetwynd, Ivo Dimchev, Laura Lima czy Helga Wretman.

 •  
 • www.obieg.u-jazdowski.pl

 • Zdjęcie
  • Performans Marty Ziółek CRYSTAL Workout, który odbył się w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w ramach weekendu promującego czwarty numer magazynu Obieg The Way We Perform Now [Performans teraz], 2017, fot. P. Mic
26/06/2017
Czytaj na stronie Obiegu Wydarzenie powiązane z:
Obieg