09/10/2017
magazyn online

Obieg nr 5: Estetyka kontyngencji

Redakcja: Krzysztof Gutfrański

  • Punktem wyjścia piątego numeru magazynu Obieg są paradoksy architektury Zamku Ujazdowskiego siedziby pierwszego Centrum Sztuki Współczesnej w Polsce, widziane w globalnej perspektywie, tzw. estetyki kontyngencji. Czyli przejawów kultury wizualnej odnoszących się do prawdopodobieństwa ryzyka zagrożenia i strachu, których rozwinięte społeczeństwa starannie próbują uniknąć, poddając się tym samym coraz większym ograniczeniom.

    • Obieg to kwartalnik poświęcony kulturze i sztuce. Tworzy pole spotkań różnych formuł opowiadania i nowe sieci połączeń poza dotychczas dominującymi centrami sztuki. Publikuje cztery numery tematyczne rocznie, które dostępne są bezpłatnie w internecie w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Dokumentuje teraźniejszość globalnej sztuki współczesnej, łącząc krytykę, pogłębione teksty teoretyczne, nieakademickie poszukiwania, eseje i obrazy.

  •  

  • www.obieg.u-jazdowski.pl

  • Zdjęcie
    • Kanał Piaseczyński i Zamek Ujazdowski, 1919, Źródło: Łazienki Królewskie w starej fotografii, Wydawnictwo Bosz, Warszawa 2014 s. 78, zdjęcie w domenie publicznej, Wikimedia Commons
09/10/2017
Czytaj na stronie Obiegu Wydarzenie powiązane z:
Obieg