21/12/2017
magazyn online

Obieg nr 6: Terradeformacja

Redakcja: Krzysztof Gutfrański

Szósty numer internetowego magazynu Obieg podejmuje zagadnienie społecznych i środowiskowych kosztów konsumpcji zasobów naturalnych w Ameryce Łacińskiej i analizuje analogie z obecną sytuacją w Polsce. Biorąc jako punkt wyjścia progresywne rozwiązania w Ekwadorze, Boliwii czy Kostaryce, przygląda się możliwym implikacjom biocentrycznego socjalizmu, zadaje pytania o związki między historią terradeformacji na kontynencie a praktykami sztuki współczesnej i kulturą wizualną. Pyta o to w jaki sposób produkcja obrazów w Ameryce Łacińskiej dokumentuje, komentuje i spiera się z wciąż nienasyconym głodem surowców, poszukując nowych perspektyw artystycznych, spekulacyjnych sposobów rozumienia czy społecznie zaangażowanych taktyk wobec wizji i rewitalizacji środowiska w obliczu skutków katastrof naturalnych.

Obieg to kwartalnik poświęcony kulturze i sztuce. Tworzy pole spotkań różnych formuł opowiadania i nowe sieci połączeń poza dotychczas dominującymi centrami sztuki. Publikuje cztery numery tematyczne rocznie, które dostępne są bezpłatnie w internecie w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Dokumentuje teraźniejszość globalnej sztuki współczesnej, łącząc krytykę, pogłębione teksty teoretyczne, nieakademickie poszukiwania, eseje i obrazy.