17/03/2018
magazyn online

Obieg nr 7: Kurz

Redakcja: Anna Ptak

Wszechobecny w realnym świecie, a wymiatany z naszych opowieści kurz jest szarą eminencją, bezforemnym, niewidzialnym, ale pozostającym w nieustannym ruchu poruszycielem. W siódmym numerze Obiegu redaktorzy sięgają po metaforę kurzu, by przybliżyć nieuchwytny, a zarazem sprawczy charakter rozmaitych relacji w  dynamicznie zmieniającym się świecie. Pozwala ona opisać sytuację, w której dochodzi do przemieszania wielu sfer: pojęciowych, społecznych, organicznych, geologicznych. To, co interesuje ich najbardziej, to napięcie między autorytarnymi formami władzy a ekologią, aktywizmem i migracjami. Modelem świata, w którym wszystko, co stałe, obraca się w kurz, jest dla nas przestrzeń wystawy rozumiana jako miejsce, w którym obiekty i działania służą tworzeniu nowych pojęciowych konstelacji.

Punktem wyjścia jest prezentowana w 2015 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wystawa kurz / dust / غبار. Z tekstów teoretycznych, esejów oraz prac artystycznych, powstałych jako reinterpretacja wystawy na łamach Obiegu, wyłania się obraz przestrzeni, w której wyraz znajduje zarówno moralny wymiar ekologii, jak i geologiczny wymiar polityki. Świadomi drzemiących w kurzu, acz nie do końca rozpoznanych potencjałów, redaktorzy numeru chcą spojrzeć na niego podobnie jak Georges Bataille, który dostrzegał w nim agenta przemian. Jeśli pozostaniemy nań ślepi, któregoś dnia ku swemu zaskoczeniu obudzimy się może pokryci warstwą osadu niczym Batailleowska Śpiąca Królewna, która przecież ocknęłaby się o czym wszyscy zapominają z pyłem na twarzy i pajęczynami we włosach.

Obieg to kwartalnik poświęcony kulturze i sztuce. Tworzy pole spotkań różnych formuł opowiadania i nowe sieci połączeń poza dotychczas dominującymi centrami sztuki. Publikuje cztery numery tematyczne rocznie, które dostępne są bezpłatnie w internecie w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Dokumentuje teraźniejszość globalnej sztuki współczesnej, łącząc krytykę, pogłębione teksty teoretyczne, nieakademickie poszukiwania, eseje i obrazy.

 

  • Autorzy numeru
    • Elie Ayache, Olga Drenda, Amirali Ghasemi i Nebras Hoveizavi, Daniel Kötter, Michał Libera i Michał Grochowiak, Sohrab Mahdavi, Mandana Mansouri, David Maroto, Kaveh Rashidzadeh, Lorde Selys, Krzysztof Skoczylas, Przemysław Wielgosz

 

Zdjęcie w tle: Black Lungs (Jharkhand), Rajesh Kumar Singh, 2018, fotografia cyfrowa. Dzięki uprzejmości artysty.

17/03/2018
Czytaj na stronie Obiegu Wydarzenie powiązane z:
Obieg