10/06/2018
magazyn online

Obieg nr 8: Sztuka i literatura. Przewodnik dla kundli

Redakcja: The Book Lovers (Joanna Zielińska i David Maroto)

Numer redagowany przez The Book Lovers (Joanna Zielińska i David Maroto) prezentuje nurt łączący w formie powieści artystycznej sztuki wizualne z literaturą. Autorzy numeru eksplorują obszar na styku tych dyscyplin, odnosząc się do takich zagadnień, jak fiktokrytyka, literatura pisana przez artystów czy eksperymentalne formy krytyki artystycznej, będących kontrpropozycją dla standaryzacji sposobów pisania o sztuce.

Obieg to kwartalnik poświęcony kulturze i sztuce. Tworzy pole spotkań różnych formuł opowiadania i nowe sieci połączeń poza dotychczas dominującymi centrami sztuki. Publikuje cztery numery tematyczne rocznie, które dostępne są bezpłatnie w internecie w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Dokumentuje teraźniejszość globalnej sztuki współczesnej, łącząc krytykę, pogłębione teksty teoretyczne, nieakademickie poszukiwania, eseje i obrazy.

 

  • Autorzy numeru
    • Chris Kraus, Mark von Schlegell, Cally Spooner, Raimundas Malašauskas, David Antin, Charles Bernstein, Julien Bismuth, Lynne Tillman, Sebastian Cichocki, Francis McKee, Owen G. Parry, Georgina Starr

 

Zdjęcie w tle: Georgina Starr, Androgynous Egg, performans podczas Frieze London, październik 2017. Fot. Ronald Lewis. Dzięki uprzejmości artystki i Frieze Projects.

10/06/2018
Czytaj na stronie Obiegu Wydarzenie powiązane z:
Obieg