publikacja

Caroline Claus
Projektowanie dźwiękowe przestrzeni miejskiej

Redakcja: Krzysztof Marciniak

W jaki sposób projektować przyszłe doświadczenia dźwiękowe? Jak zaprojektować przestrzeń publiczną, która skłaniałaby do słuchania? Jakie warunki stworzyć, aby każdy mógł włączyć się w proces strojenia naszego środowiska dźwiękowego? Jaką taktykę przyjąć przy projektowaniu dźwiękowej przestrzeni miasta?

Książka Caroline Claus może posłużyć jako wprowadzenie w problematykę studiów nad dźwiękiem miasta, pozwala zapoznać się z aktualnymi koncepcjami i terminologią stosowaną w dziedzinie sound studies, jak również z eksperymentalnymi technikami badania i doświadczania miejskiej audiosfery. Opanowanie tych narzędzi ma posłużyć do artystyczno-badawczych działań w zakresie projektowania dźwiękowego. Caroline Claus zachęca do wypracowywania wielopoziomowych strategii modelowania dźwiękowej tkanki miasta: od efemerycznych ingerencji artystycznych po plany zagospodarowania przestrzennego.

Publikacja nie stanowi jednak suchego opisu wypracowanej przez Caroline Claus metodologii. Druga część publikacji opisuje proces realizacji tych założeń w trakcie warsztatów przeprowadzonych latem 2015 roku w Warszawie w trakcie rezydencji artystki w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Grupa artystów dźwiękowych, architektów i badaczy pod kierunkiem Claus opracowała propozycje ingerencji w dźwiękową tkankę na obszarze MDM. Zebrana w książce wiedza o dźwiękowych kontekstach Śródmieścia Południowego sprawia, że Projektowanie dźwiękowe przestrzeni miejskiej może z powodzeniem posłużyć także jako alternatywny przewodnik po tej części Warszawy.

Caroline Claus jest absolwentką socjologii na Uniwersytecie w Gandawie oraz kierunku rozwoju obszarów miejskich i planowania przestrzennego w Uniwersytecie Erazma w Brukseli oraz na VUB (Vrije Universiteit Brussel). W swojej pracy koncentruje się na zagadnieniach przestrzeni, miejsca i kultury, geografii światów życia, doświadczeniu dźwięku oraz projektowaniu miejskich środowisk akustycznych.

  • Projekt graficzny: Krzysztof Bielecki
  • Teksty w języku polskim i angielskim
  • 111×160 mm, 96 stron
  • ISBN 978-83-65240-11-8
  • Wydawca: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Wydawnictwa
Caroline Claus Projektowanie dźwiękowe przestrzeni miejskiej
Pobierz darmowy PDF
Publikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawa
Rezydencja twórcza Caroline Claus zrealizowana została w ramach projektu Sound of Culture Culture of Sound dzięki finansowemu wsparciu programu Kreatywna Europa oraz Miasta Stołecznego Warszawy
Partnerzy