zapowiedź

Zbigniew Warpechowski

Zasobnik

Pierwszy tom monograficznej serii Polscy Artyści Współcześni, wydanie poszerzone książki Zasobnik. Autorski opis trzydziestu lat drogi życia poprzez sztukę performance, zawiera esej Kazimierza Piotrowskiego, tekst Zbigniewa Warpechowskiego oraz uzupełnioną dokumentację jego performansów (z lat 19972019).

Twórczość Warpechowskiego to konsekwentna realizacja własnego credo artystycznego. Jego działalność artystyczna była zwykle skierowana przeciw obowiązującym trendom, często w opozycji do tendencji ideologicznych danego okresu. Postawa twórcza Warpechowskiego objawiała się sprzeciwem wobec koniunkturalizmu obserwowanego w różnych kręgach artystycznych, sprzeciw był traktowany jako świadomy wybór.

 

  •  Warto dokonać epoche i spojrzeć na nowo na Zbigniewa Warpechowskiego, rezygnując z osobistych czy ideologicznych uprzedzeń wobec autora Podręcznika (1990), Zasobnika (1998), Podnośnika (2001), Statecznika (2004), Podręcznika bis (2006), Wolności (2009), a zwłaszcza ostatniego pouczenia, jakim stał się Konserwatyzm awangardowy (2014). Spójrzmy na nowo, życzliwie, na wiele innych artefaktów: wiersze, rysunki i obrazy, manifesty i performances, artykuły jak Bizantynizm (1999) czy Sens, znaczenie i wartość sztuki (2011), które tworzą pieczołowicie kreśloną opowieść o sztuce, kulturze i jego filozofii życia. 
    • (ze wstępu Kazimierza Piotrowskiego)
  • Wstęp: Kazimierz Piotrowski
  • Redakcja: Michał Szymański
  • Teksty w języku polskim
  • Format 210 x 260 mm, 280 stron
  • Oprawa twarda szyto-klejona z płócienną okleiną i obwolutą
  • ISBN 978-83-65240-99-6
  • Wydawca: Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa 2022
Wydawnictwa