wizyta studyjna: listopadgrudzień 2018, rezydencja: marzecmaj 2019

Bik Van der Pol (Holandia)

Od 1995 roku Liesbeth Bik i Jos van der Pol działają wspólnie jako Bik Van der Pol. Mieszkają i pracują w Rotterdamie.

Metoda twórcza Bik Van der Pol polega na aranżowaniu sytuacji sprzyjających spotkaniom. Kiedy im się to uda, inicjują proces prowadzący do dynamicznej rekonfiguracji miejsc, historii i publiczności. W swojej praktyce Bik Van der Pol dążą do zrozumienia i opisania mechanizmu wytwarzania przez sztukę sfery publicznej oraz przestrzeni spekulacji i wyobraźni. Interesują ich również formy zapośredniczenia, które nie tylko definiują sytuacje publiczne, ale i przyczyniają się do ich tworzenia.

Duet Bik Van der Pol zainteresowany jest ogólnie pojętą sferą publiczną oraz tworzeniem fizycznych i psychologicznych przestrzeni poprzez zerwanie i negocjacje. Artyści stawiają sobie szereg pytań: W jaki sposób jeśli w ogóle jednostki mogą zyskać dostęp do sfery publicznej i wpłynąć na jej kształt? Czy i jak można wykorzystać sztukę jako narzędzie generujące formy wiedzy? Jakie względy decydują o dostępie do sfery publicznej lub o jego braku? W jaki sposób na psychologiczne doświadczenie przestrzeni wpływają takie czynniki jak urbanizacja, komunikacja, wymiana informacji i mediatyzacja polityki? Czym jest wspólnota? Kto jest właścicielem sfery publicznej i kto ją kształtuje? Kto decyduje, a kto słucha? Projekty Bik Van der Pol mają charakter lokalny. Artyści traktują dialog jako formę transferu kulturowego czy rodzaj gry w podaj dalej, rozumianej jako słowna interakcja między co najmniej dwiema osobami, z której mogą wyłonić się nowe sensy. W projektach tego duetu podawanie dalej ma kluczowe znaczenie: ma charakter lokalny i stanowi formę działania, za sprawą którego powstają nowe formy dyskursu. Ich działalność jest rezultatem zastosowania tej metody, przyczyniając się zarazem do jej rozwoju.

Podczas rezydencji artyści w ścisłej współpracy z kuratorką Joanną Zielińską przyjrzą się bliżej kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Podczas realizacji projektu, który zostanie przygotowany jesienią 2019 roku, artyści będą mieli dostęp do całej kolekcji Ujazdowskiego i wszystkich związanych z nią materiałów. Stanie się ona narzędziem w ich rękach, a wspomniane pytania posłużą jako katalizator dynamicznego procesu o zasięgu zarówno globalnym, jak i stricte lokalnym. Zarazem będą próbowali sprawdzić, na ile performatywne praktyki artystyczne znajdują odzwierciedlenie w kolekcji artefaktów i/lub w archiwum instytucji. Bik Van der Pol zaproponują nową koncepcję centrum sztuki i jego kolekcji. Potraktują instytucję jako performatywną, a to wstępne założenie powinno umożliwić redystrybucję ról i stworzenie scenariusza, który unaoczni, kto patrzy i czyje spojrzenie zostało usankcjonowane. Podczas rezydencji stworzą również program skierowany do publiczności (ich metoda polega na takim jej integrowaniu, by stworzyć sferę publiczną i zaangażować możliwie wielu odbiorców).

 

  • Kuratorka
    • Joanna Zielińska
Rezydencja finansowana jest ze środków Mondriaan Fund i Miasta Stołecznego Warszawy.