rezydencja: sierpieńwrzesień 2022

Dorota Jagoda Michalska (Polska/Wielka Brytania)

Dorota Jagoda Michalska

jest historyczką sztuki, krytyczką i kuratorką. Obecnie kończy pracę doktorską na Uniwersytecie Oksfordzkim. W latach 2013—2015 była asystentką kuratorki w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Jej artykuły i eseje naukowe były publikowane na łamach m.in. ArtMargins, Afterall Online, L’InternationaleKajet Journal. Jest autorką wielu tekstów do katalogów, m.in. Biennale w Wenecji w 2019 oraz do tegorocznego Biennale Matter of Art w Pradze. Jej badania koncentrują się na tym, jak doświadczenia kolonialności, rasy i subalternatywności (sytuacji skolonizowanej społeczności, która została społecznie, politycznie i geograficznie wykluczona z hierarchii władzy) ukształtowały pole sztuki wizualnej w powojennej Polsce.

  •  
  • Kuratorka
    • Julia Harasimowicz