01/07/2018
spotkanie

Gościnność jako strategia budowania wspólnoty

ReDirecting: East

Tegoroczne międzynarodowe seminarium kuratorskie ReDirecting: East stawia ważne pytania o gościnność w praktykach kuratorskich, aktywistycznych i artystycznych.

Czy takie praktyki są czy też dopiero mogą stać się narzędziem oporu wobec ograniczeń instytucjonalnych czy też regulacji prawnych? Czy gościnność może rozwijać się w kontrze do norm narzucanych przez politykę? Takie pytania postawione zostały sześciorgu zaproszonym kuratorom, którzy przyglądają się zagadnieniu z różnych perspektyw. Seminarium pomyślane zostało jako stół otwarty, demokratyczna debata, w której zarówno głos kuratorów, jak i samej publiczności mają znaczenie.

Przez miesiąc rezydowania w Warszawie i jej okolicach zaproszeni kuratorzy rozbudowują swoje postrzeganie gościnności poprzez konfrontację z lokalnymi kontekstami aktywizmu i artystycznych przepracowań gościnności. Podczas seminarium podzielą się tym, czego doświadczyli podczas swojego pobytu w Polsce. Tym samym zadane zostanie pytanie, czy współczesna gościnność może być elementem kształtowania wspólnoty i czy możliwe jest przy tym uniknięcie uniwersalistycznych uogólnień.

Dokumentacja spotkania: Jakub Polakowski, Marta Wódz

Wstęp wolny
Spotkanie w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski

01/07/2018
14:0017:00
Wydarzenie powiązane z:
ReDirecting: East 2018 a
Organizator
Instytucję finansuje
Rezydencje finansuje
Partnerzy medialni