Edukacja

Sztuka współczesna - wiedza, kreatywność, empatia

Dźwięk przywołuje obraz, obraz - kolor, kolor - smak, smak - zapach, zapach - odczucie, odczucie - skojarzenie, skojarzenie - dźwięk lub obraz, i tak dalej. Skojarzenie może być konkretne lub bardziej abstrakcyjne. Dzięki skojarzeniom tworzą się połączenia, budzi się wyobraźnia: siatka punktów w naszym mózgu, pajęczyna połączeń synestetycznych. Wyobraźnia to pewna charakterystyczna, indywidualna dla każdego z nas przestrzeń. Tym ciekawsza, im bardziej zapełniona kolorami, smakami, brzmieniami, zapachami, połączonymi ze sobą. Im bardziej potrafimy je ze sobą kojarzyć i łączyć, tym bardziej kreatywni jesteśmy. Dzięki niej i umiejętnym oddziaływaniu na poszczególne punkty tworzą się połączenia mózgowe, nasz umysł staje się bardziej elastyczny. Elastyczność to wyobraźnia i kreatywność. Kreatywność to: samodzielne myślenie, umiejętność przełamywania schematów, konstruktywny i otwarty sposób rozumowania i postępowania.

Ta siatka skojarzeń i elementów posługuje się często narzędziami, jakich na co dzień używają twórcy sztuki współczesnej. Misją naszej edukacji jest proste założenie: by wychodzący z zajęć, warsztatów czy innego rodzaju spotkania z dziełem współczesnego twórcy człowiek był na drodze postępu, na drodze do samodzielnego, otwartego myślenia, do budowania siebie i świata wokół. Do konstrukcji, nie destrukcji.

Sztuka współczesna to niewyczerpane źródło inspiracji dla naszych zmysłów i intelektu. Bogactwo i różnorodność wizualnych form, którymi się posługuje, koresponduje z różnorodnością sposobów postrzegania i rozumowania współczesnego człowieka. Wielość przejawów, form i rodzajów współczesnej muzyki, teatru, ruchu stanowi punkt wyjścia do pobudzania rozwoju wyobraźni i kreatywności człowieka, nawet w pierwszych miesiącach i latach jego życia. Sztuka współczesna poprzez swoje różnorodne media: tekst, ruch, formy audiowizualne, dźwięk a nawet koncept, daje szerokie pole do działań edukacyjnych, szczególnie w obszarze kreatywności i empatii. Jest źródłem inspiracji dla intelektu i motorem poznania otaczającego świata. Jedną z najbardziej znaczących cech jest jej wieloznaczność i otwartość. Otwiera umysł, pobudza dialog i stanowi impuls do twórczych, niewyczerpanych dyskusji. A poprzez ścisły związek z nowoczesnością, technologią i mediami - zaspokaja ciekawość, ale przede wszystkim ją budzi. Sztuka współczesna jest obfitym źródłem inspiracji dla działań edukacyjnych, dotyka bowiem spraw najbliższych każdemu z nas: i tych, z którymi mamy codzienny, fizyczny kontakt, i tych abstrakcyjnych. I opowiada nam o nich w swoim twórczym, wieloznacznym języku.

Ujazdowski prowadzi wiele równoległych działań edukacyjnych i upowszechnieniowych, mających na celu coraz szersze udostępnianie odbiorcom najbardziej aktualnych dokonań twórców sztuki współczesnej, zarówno z Polski, jak i zza granicy. Dział Edukacji i Upowszechniania pracuje między innymi metodą długofalowego procesu i cykli edukacyjnych: tych, adresowanych do poszczególnych grup odbiorców, jak i cykli tematycznych. Najważniejsze aktualnie długofalowe działania to: Smykowizje dla rodzin z dziećmi 05 lat, Jak smakuje sztuka dla rodzin z dziećmi 510 lat, Sztuka nie zna wieku dla osób dorosłych, cykl sobotnich oprowadzań językowych, oprowadzania czwartkowe pod tytułem Sztuka z perspektywy, a także działania dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli pod hasłem Kreatywna Szkoła w Ujazdowskim. W roku 2017 we współpracy z Programem 2 Polskiego Radia współtworzymy cykliczną, codzienną audycję Krótko mówiąc sztuka, której celem jest upowszechnianie wiedzy o sztuce współczesnej i awangardzie. Realizujemy również działania edukacyjne wokół kolekcji Ujazdowskiego, projekty jednorazowe, kompleksowe i partnerskie, m.in. bierzemy partnerski udział w programach: Mała Warszawska Jesień, Estetyka Współczesności, Warszawski Tydzień Seniora, Tydzień Kultury bez Barier oraz Warsaw Gallery Weekend.


Nasza Misja

Inspirujemy rozwój kreatywności poprzez interakcję oraz łączenie sztuk, dziedzin i mediów
Angażujemy: to najlepszy sposób na rozwój i odkrywanie sztuki
Każde dziecko to mały artysta lub odkrywca. Każdy dorosły ma w sobie dziecko
Wspieramy nauczycieli, edukatorów i animatorów w pracy nad rozwojem kreatywności: własnej i podopiecznych
Myślimy i działamy kompleksowo i synestetycznie
Tworzymy działania, wyposażone w elementy: badawczy, artystyczny, upowszechnieniowy i interaktywny
Upowszechniamy i edukujemy poprzez nowe media, social media i akcje: jednorazowe i długofalowe
Wspomagamy komunikację Artysty z Odbiorcą
Wspieramy rozwój i działania artystówedukatorów
Pomagamy w zrozumieniu współczesnej kultury i sztuki