Performans

W ostatnich dekadach wraz z pojawieniem się artystów relacyjnych zmieniła się definicja performansu. Interesuje nas performans - w kontekście nowych technologii oraz przemian zachodzących w praktykach artystycznych pod wpływem prezentacji sztuki żywej w przestrzeniach galerii. Chcemy przyjrzeć się bliżej przemianom zachodzącym w tradycyjnym formacie wystawy, który traci dziś na znaczeniu na rzecz innych, hybrydycznych form łączących sztuki wizualne ze sztukami performatywnymi, literaturą i muzyką. Interesuje nas odmienna rola widza, który coraz częściej staje się performerem i aktywnym uczestnikiem zdarzenia. Zajmiemy się również kwestią ciała performera oraz pracy wykonywanej w ramach rozciągniętych w czasie wystaw performatywnych.

Program performatywny tworzony w Ujazdowskim będzie dotyczył zwrotu performatywnego w sztukach wizualnych oraz konsekwencji tego zjawiska dla instytucji sztuki, praktyk artystycznych oraz kuratorskich. Chcemy również zajmować się badaniem “lokalnej historii Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i połączonej z nim bogatej tradycji eksperymentów na styku sztuk wizualnych i teatru, wskazujących na tradycje “performującej instytucji.

W ramach Działu Sztuk Performatywnych realizujemy między innymi: wystawy performatywne, kuratorskie wieczory performansu, wydarzenia choreograficzne, warsztaty, edukację performatywną, rezydencje performatywne oraz program muzyczny.

 

  • Zdjęcie w odnośniku
    • Rzeczy robią rzeczy, Puppet slam, performans, Marvin Gaye Chetwynd,
      • foto FilmLOVE