Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski prowadzi kuratorski program rezydencji artystycznych. Twórcy różnych dyscyplin oraz kuratorzy biorący udział w programie mogą realizować projekty artystyczne i eksperymentować na wybranych przez siebie polach. Rozumiemy rezydencje jako medium dla działań artystycznych, które pozwalają na poszukiwanie innych modeli prezentacji niż wystawa. Prowadzimy projekty badawcze mapujące miasto, angażujące środowiska lokalne oraz wspieramy wymianę wiedzy. Promujemy ideę mobilności w Polsce i szeroko rozumianej Europie Wschodniej.

Prezentacje twórczości aktualnych rezydentów Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski nawiązują do formatu otwartego studia i włączane są do organizowanych przez nasz program cyklicznych wydarzeń. W indywidualnych przypadkach możliwe jest włączenie do programu Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w postaci wystaw indywidualnych, wykładów, projekcji, performansów. Współpracujemy także z innymi instytucjami sztuki, galeriami, niezależnymi kuratorami oraz innymi partnerami instytucjonalnymi, takimi jak uczelnie, organizacje pozarządowe, instytuty badawcze. Zachęcamy rezydentów do pracy w przestrzeni publicznej. Wydajemy książki i publikacje DVD prezentujące prace wyprodukowane w efekcie rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

 

  • Wybór artystów

  • Rezydenci zapraszani są na pobyty twórcze tylko na podstawie rekomendacji instytucji partnerskich, która pozytywnie została zaopiniowana przez zespół Rezydencji i zaproszonych ekspertów. Nie akceptujemy bezpośrednich zgłoszeń na rezydencję. Osoby zainteresowane mogą aplikować do stosownego partnera, jeżeli spełniają jego warunki. Otwarte nabory organizowane są w nieregularnych odstępach czasu informacje o naborze ogłaszana jest na stronie głównej Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz na Facebooku. Na pobyty twórcze i wizyty studyjne przyjmujemy artystów sztuk wizualnych i performatywnych, kuratorów, badaczy, architektów i projektantów działających w polu sztuki współczesnej.
    • Do naszych partnerów należą między innymi: Akademie Schloss Solitude, Flemish Arts and Heritage Agency, Mondriaan Fonds, Videobrasil, Pro Helvetia, Res Artis, Dutch Culture (TransArtists), Gasworks, ACME, Residency Unlimited, Instytut Adama Mickiewicza.
    •  

 

  • Program jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa