• Rezydencje artystów, kuratorów i badaczy stanowią ważny obszar działalności Ujazdowskiego. Od 2002 roku gościliśmy w Warszawie przeszło dwieście osób związanych zawodowo ze sztuką  kuratorów, artystów, badaczy, organizatorów imprez; indywidualnych gości oraz grupy z ponad pięćdziesięciu krajów Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz Afryki.

 •  

 • Nasza wizja rezydencji

  • Artyści przede wszystkim

   • Kładziemy nacisk na bezpośrednią współpracę pomiędzy odwiedzającym nas artystą a instytucją. Rezydencja dostraja się zatem raczej do indywidualnej (lub kolektywnej) praktyki artystycznej, pomysłów i metod niż do odgórnego programu. Nasi rezydenci pracują i prowadzą badania we współpracy z kuratorami, koordynatorami projektów, działem PR i kontaktów z mediami, korzystając ze wszystkich zasobów i przestrzeni Ujazdowskiego biblioteki, pracowni komputerowej, sali teatralnej, kina, restauracji, bistro.

  • Badania oznaczają próby

   • Wspieramy eksperyment, pozwalając naszym rezydentom inicjować i testować swoje propozycje. Wierzymy, że praktyka artystyczna może dać nieoczekiwane efekty i przynieść odpowiedzi na zachodzące w świecie zmiany. Uważamy, że czas poświęcony na zrozumienie, nawiązanie więzi, zainspirowanie się czy zmianę zdania jest tak samo cenny jak stworzenie wystawy. Oferujemy czas i miejsce, nie narzucając terminów ani cezur.

  • Prezentacja nie zawsze oznacza wystawę

   • Rezydencje postrzegamy jako medium dla praktyki artystycznej umożliwiające poszukiwanie innych modeli prezentacji niż wystawa. Oznaczać to może wieloraki rezultat performans, spektakl, wykład, seminarium, sympozjum, wspólną kolację, czy rozmowę.

  • Mapowanie Warszawy i angażowanie jej mieszkańców

   • Działania naszych rezydentów są często silnie zakorzenione w kontekście Warszawy. Nasi goście mapują miasto i nawiązują z nim wielopłaszczyznowy dialog, angażując mieszkańców w proces twórczy i ujawniając wiedzę o nim.

  • Polilog i wymiana wiedzy

   • Wierzymy, że nauka i artystyczny eksperyment zyskują dzięki mobilności artystów, współpracy z instytucjami i elastyczności procesów.

 •  

 • Tworzenie programu rezydencji w Ujazdowskim

  • Od 2002 roku w sposób nieprzerwany rozwijamy i redefiniujemy nasz program rezydencji, dbając o bieżącą krytyczną refleksję nad potencjałem rezydencji jako praktyki artystycznej i instytucjonalnej. Wykorzystujemy nasze od dawna nabywane doświadczenie, aby wdrażać śmiałe programy odpowiadające nieustannie zmieniającym się relacjom pomiędzy twórcami, organizacjami i otoczeniem społecznym. W ramach programów artyści i kuratorzy biorący w nich udział mają możliwość prowadzenia badań i eksperymentowania w wybranych obszarach.

 • Rezydencje artystyczne

  • Od roku 2016 nasza współpraca z artystami skupia się na dwóch kluczowych obszarach definiujących wizję Ujazdowskiego w zakresie programu rozwijania rezydencji i wdrażania pionierskich rozwiązań. Pierwszą oś stanowi program Common Fix poświęcony społecznemu, ekonomicznemu i artystycznemu potencjałowi wspólnotowości wpisanej w kontekst globalny, która znajduje odzwierciedlenie w dziełach sztuki. 

  • Drugą oś stanowi program Vanishing Points nastawiony na performatywny aspekt rezydencji. Jest to linia metodologiczna  praca z artystami reprezentującymi różne dziedziny, gdzie pierwszoplanową rolę odgrywają proces, stany pośrednie i ulotność.

  • Artyści i kuratorzy zapraszani do udziału w tych programach rekomendowani są przez kuratorów i instytucje partnerskie. Rezydencje artystyczne trwają przeważnie trzy miesiące.

 • Rezydencje kuratorskie

  • Rezydencje kuratorskie ReDirecting: East to warsztat wzajemnej nauki, seminarium kuratorskie, wzbogacone o aspekt pracy terenowej oraz możliwość prowadzenia badań dla grup od czterech do siedmiu osób wraz z zespołem kuratorskim Ujazdowskiego i rekrutowanymi lokalnie uczestnikami. Pojęcie redirecting (przekierowania) odnosi się tu do potrzeby ułatwiania współpracy artystom i przedsięwzięciom artystycznym, które z uwagi na okoliczności geopolityczne nie miały dotąd zbyt wielu szans na zbliżenie. Program ma tym samym wymiar globalny i nie krępują go żadne ograniczenia geograficzne.

  • Otwarty nabór do programu ogłaszany jest raz do roku na stronie internetowej i Facebooku. Czas trwania rezydencji kuratorskich to jeden miesiąc.

 •  

 • Do naszych partnerów należą:

  • Akademie Schloss Solitude (Niemcy)

  • Flemish Arts and Heritage Agency (Flandria/Belgia)

  • Khoj Workshop (Indie)

  • Mondriaan Founds, Dutch Culture (TransArtists) (Holandia)

  • Videobrasil (Brazylia)

  • Pro Helvetia (Szwajcaria)

  • Res Artis (ogólnoświatowa sieć rezydencji artystycznych)      

  • Instytut im. Adama Mickiewicza (Polska)

  • Współpracujemy z niezależnymi kuratorami, instytucjami na rzecz sztuki, galeriami oraz partnerami instytucjonalnymi takimi jak szkoły, organizacje pozarządowe, instytuty badawcze, na poziomie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

 •  

 • Naszą działalność wspiera Miasto Stołeczne Warszawa.