projekt

ReDirecting: East

Rezydencje kuratorskie ReDirecting: East to miejsce spotkań kuratorów i kuratorek młodego pokolenia z całego świata. Projekt służy tworzeniu platformy umożliwiającej nieoczywiste spotkania i dialog w mikroskali oraz w oparciu o wspólną pracę badawczą. Jest otwarty dla twórców i organizatorów, którzy kuratorowanie postrzegają w szerokim polu: jako sposób tworzenia środowiska praktykowania i prezentacji sztuki, z uwzględnieniem specyfiki miejsca, w którym ma się ono odbywać, w jego społecznej złożoności.

Rezydencje ReDirecting: East zostały zapoczątkowane w 2013 roku przez program rezydencji w Ujazdowskim (wówczas A-I-R Laboratory). Jego pierwszą intuicją było przekroczenie geopolitycznych polityk kulturalnych dominujących i definujących wymianę intelektualną między środowiskami. Wschód rozciągał się między krajami Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Azji, między którymi realia polityczne nie sprzyjały budowaniu relacji, także między profesjonalistami pochodzącymi z często sąsiadujących ze sobą krajów. Od 2016 roku projekt ma wymiar globalny, nie ograniczony geograficznie. Co roku, w oparciu o otwarty nabór zapraszamy do Warszawy od 5 do 7 osób na miesięczną rezydencję, której towarzyszy otwarte seminarium kuratorskie i prowadzony przez uczestników program studyjny.

Uwaga: następny nabór odbędzie się w drugiej połowie 2017 roku, a rezydencje kuratorskie latem 2018 roku.

Dziś w U–jazdowskim