29/04/2018
performans

Joanna Leśnierowska

blur

 • Gest celowego rozmazywania obrazu (ang. blur) jest obecny w tradycji europejskiego malarstwa już od czasów Leonarada da Vinci i jego techniki zmiękczania konturów (sfumato). Jednak to dopiero wraz z praktyką Gerharda Richtera (który od końca lat 60. XX wieku pozbawiał swe fotorealistyczne obrazy ostrości) rozmyte powierzchnie i kształty stały się jednym z centralnych motywów zarówno malarstwa figuratywnego, jak i abstrakcyjnego oraz współczesnej fotografii (i post-fotografii). Artyści rozmazują obrazy intencjonalnie i na wiele różnych sposobów, aplikując różnorodne koncepty i strategie. Niewyraźne płaszczyzny, zamazane kontury, mgliste wizerunki, bezkształtne motywy, nieokreślone stany między w(yob)rażeniem a rozpadem, chaotyczne akumulacje, nieustanny nadmiar jednocześnie ważnych i nie-ważnych detali, rozproszone wizje i znaczenia oraz zagadnienia koloru i kompozycji wysunięte na plan pierwszy z wszystkim tym w pamięci wchodzimy na scenę by eksplorować możliwość rozmazania w kontekście ciała i choreografii.

  • W przygotowaniach do spektaklu wzięli udział artyści wielu dziedzin. Wspólnie poszukiwaliśmy sposobów tłumaczenia idei rozmaz(yw)ania na wszystkie poziomy spektaklu. Rozmazanie rozumieliśmy na dwa sposoby: dosłownie jako pozbawienie ostrości/kształtu/formy (lub niemożność utrzymania jednej formy); i metaforycznie jako wizualną i fizyczną reprezentację mentalnej i emocjonalnej kondycji, w której pozbawieni zostajemy wcześniej rozpoznanych i powszechnie akceptowanych punktów odniesienia oraz bezustannie zarówno w makro, jak i mikro skali doświadczamy sfragmentaryzowanej rzeczywistości pełnej skrawków obrazów i dźwięków, szczątków informacji, odprysków idei i ideologii

 • Praca nad blur stanowi kolejną odsłonę zainicjowanych w 2014 roku ćwiczeń w patrzeniu praktyki postrzegania i myślenia (poruszonymi) obrazami, która, czerpiąc inspiracje i strategie ze współczesnego malarstwa i (post)fotografii, egzaminuje możliwość restytucji spojrzenia w kontekście sztuk performatywnych.

 •  
 • Grafika w nagłówku: Michał Łuczak
 • Bilet normalny
  • 25 zł
 • Bilet ulgowy
  • 15 zł
  •  
 • Bilety dostępne w kasie w holu głównym Ujazdowskiego. 
 • Rezerwacja i informacja
29/04/2018
19:00
Wydarzenie powiązane z:
Inne tańce a