O parku na Jazdowie

Park wokół Zamku Ujazdowskiego jest dla nas bardzo ważny. Dlatego 21/09/2017 zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych na spotkanie, podczas którego porozmawialiśmy o jego odnowie, dotychczasowych działaniach i najbliższych planach.

Najpierw wspólnie z dendrologiem wybraliśmy się na spacer, w ramach którego mieliśmy okazję z bliska przyjrzeć się chorującym drzewom i poznać ich historię. Wyjaśniliśmy, dlaczego niektóre drzewa i krzewy musiały zostać usunięte, a także podsumowaliśmy działania, które prowadzimy i planujemy przeprowadzić na terenie parku w przyszłości. Spotkanie było okazją, żeby zadać pytania ekspertom, z których doświadczenia i wiedzy korzystaliśmy.

 

W spotkaniu udział wzięli:

 • mgr inż. arch. krajobrazu Marcin Mędrzycki
  • dendrolog, który stworzył ekspertyzę zieleni w parku na Jazdowie
 • Michał Krasucki
  • Stołeczny Konserwator Zabytków
 • Małgorzata Ludwisiak
  • Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
 • Anna Czaban
  • kuratorka projektu Ogród Miejski Jazdów
 • oraz pracownicy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski


Mamy nadzieję, że spotkanie wyjaśniło ewentualne wątpliwości związane z podjętymi przez nas działaniami naprawczymi w parku na Jazdowie, a zainicjowana w ten sposób dyskusja przyczyniła się do szerokiego wsparcia naszych działań służących przywróceniu świetności tego wyjątkowego miejsca na mapie Warszawy.