×
każdy czwartek listopada, godzina 16:00
seria spotkań
w przestrzeni galerii

Imani Jacqueline Brown / Truth as Theatrical Fiction (Prawda jako teatralna fikcja)

Faszyzm jest chorobą możliwą do rozpoznania po jej symptomach: agresji, nacjonalizmie, konsolidacji władzy, korupcji, ahistoryzmie, rasizmie itd. Jednakże symptomy te są zaledwie sygnałami ukrytej atrofii dociekliwości jednostki i społeczeństwa jako ogółu. W obliczu gwałtownego wzrostu globalnego faszyzmu musimy rozważyć, jakie pytania zadajemy sobie, naszym rówieśnikom, naszym rodzinom, naszym nauczycielom, naszym przywódcom, zadawania jakich zaś unikamy.

Truth as Theatrical Fiction (Prawda jako teatralna fikcja) to badanie tych miejsc, do których zgłębiania nasze umysły są zachęcane, i tych, po  których błąkać się nam zabrania. Głównym elementem tego projektu jest cykl kalejdoskopowych rozmów trybu dialogu, który pytania stawia ponad odpowie dziami. Jedno pytanie prowadzi do kolejnego; pytania łączą się w dynamiczną rozmowę, która wysuwa na pierwszy plan odwagę do zbadania razem nieznanego, a nie naszą skłonność do wykorzystywania wiedzy i prawd, które cenimy jako narzędzie walki.

Przez cały listopad, w każdy czwartek o godzinie szesnastej Zamek Ujazdowski gościć będzie kalejdoskopowe rozmowy w przestrzeni Intervalo-Escola. W ciągu tygodnia, od piątku do wtorku, w przestrzeni wystawy dostępny jest dyktafon, będący platformą [wypowiedzi] dla każdego, kto udzieli pięciominutowej odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób my jako społeczeństwo dotarliśmy do tego momentu?. Chcielibyśmy, żeby respondenci odpowiedzieli na pytanie w dowolny sposób, taki, jaki uznają za stosowny, po angielsku, jeśli czują się na tyle swobodnie. Odpowiedzi będą analizowane w środę i zadecydują o naczelnym pytaniu w czwartkowej rozmowie kalejdoskopowej. Rozmowy będą rejestrowane i mapowane, ukazując przepływy, zbieżności, przesunięcia i dziury w naszych procesach myślowych.

http://u-jazdowski.pl/program/wystawy/gotong-royong-/imani-jacqueline-brown