×
20-29.10.2017 g.16-19
otwarte działanie
w przestrzeni wystawy

Julia Kosterieva i Jurij Kruchak, Maja Staśko, Aneta Kamińska i Michał Kasprzak / Migracje ciał i słów

W przestrzeni wystawy przez pięć dni w otwartym gronie będziemy wymieniać się opowieściami, doświadczeniami,wierszami i refleksjami związanymi z sytuacją osób obcego pochodzenia przebywających w Polsce.Sięgniemy w tym celu po poezję i linoryt  jako narzędzia komunikacji, kolektywnego działania i projektowania zmiany społecznej.

W jakim stopniu na ochronę z tytułu praw pracowniczych i praw człowieka mogą liczyć w Polsce nieobywatele i nieobywatelki? Za pomocą jakich narzędzi patriarchalny kapitalizm sprawuje władzę nad kobietami odmiennego pochodzenia i na jakie formy pracy je skazuje?W jakich aktach przemocy fizycznej i psychicznej przejawia się polska ksenofobia? Z czego wynikają problemy imigrantek i imigrantów z samoidentyfikacją oraz trudności w nawiązaniu bliższych relacji z Polakami? W jaki sposób kapitalizm wytwarza prekarną kondycję człowieka, ingerując w jego status materialny i społeczny, a także sferę cielesną i afektywną? Wreszcie, jak znaleźć płaszczyznę społecznej solidarności z osobami wykluczanymi ze względu na pochodzenie?

Każde nasze spotkanie pozostawi po sobie ślad w postaci poetyckiej frazy,przekazywanej uczestniczkom i uczestnikom kolejnego spotkania do realizacji techniką linorytu. W ten sposób powstanie wiersz-linoryt jako zapis wspólnego doświadczenia i spotkania  opowieściach,a jednocześnie manifest kolektywnego działania na rzecz osób przybywających z innych krajów  i razem z nimi.

Do robienia rzeczy razem zapraszają Julia Kosterieva i Jurij Kruchak, Maja Staśko, Aneta Kamińska i Michał Kasprzak.
Języki spotkania: polski, ukraiński, angielski.

http://u-jazdowski.pl/program/wystawy/gotong-royong-/julia-kosterieva-i-nbsp-jurij-kruchak-maja-stasko-aneta-kaminska-i-nbsp-michal-kasprzak