25

Programy filmowe


W ramach programów filmowych towarzyszących wystawie emitujemy (w specjalnie stworzonej chronologii) selekcję filmów krótkometrażowych z różnych krajów świata, prezentujących odmienne konteksty pracy w społecznościach i wspólnotach, narracje o ludziach, sposobach ich działania w grupach, niezwykłe historie interakcji społecznych. Filmy prezentują panoramę różnych społeczności w kilku wybranych miejscach świata, które kształtowały się pod wpływem odmiennych czynników historycznych i społecznoekonomicznych. Geograficznie rzecz ujmując, jest to podróż od południowowschodniej Azji przez Indie, stepy Azji Centralnej, przez ogarnięte konfliktami ziemie bliskowschodnie, różne części Europy, aż do Ameryki Południowej. Poznamy życie ludzi i konteksty wspólnot z odległych kultur, genezy konfliktów rodzące się w określonych grupach społecznych, sposoby radzenia sobie z trudną rzeczywistością, narzędzia i praktyki charakterystyczne dla wybranych przez reżyserów społeczności oraz bohaterów ukazanych na tle pewnych układów współrzędnych i grup społecznych. Poszukamy odmienności i podobieństw, analizując praktyki i wzorce społeczno-ekonomiczne z różnych stron świata. Zobaczymy także, jak zagadnienia i praktyki, na które zwracamy uwagę w ramach wystawy i programu Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem, różnią się nierzadko od rzeczywistości pokazanych w wybranych filmach. Może to się stać punktem wyjścia pogłębionej dyskusji.

Program powstał we współpracy z festiwalem filmowym Short Waves i jest wyborem najlepszych filmów z ostatnich kilku lat, nagradzanych na wielu międzynarodowych festiwalach. Tymczasem w ramach selekcji filmów z kolektywu Forum Lenteng z Dżakarty, gromadzącego filmowców, artystów i teoretyków, pokażemy panoramę społeczeństwa Indonezji, jej złożone relacje wewnętrzne, konteksty historyczne i współczesne.

Więcej w zakładce Programy > programy filmowe.

Numery przyporządkowane uczestnikom/projektom w opisie, odpowiadają numerom na mapie wystawy.