projekt

Perwersyjna dekolonizacja

Samokrytyczny projekt badawczy Akademii Sztuki Świata w Kolonii

  • Perwersyjna dekolonizacja jest międzynarodowym projektem badawczym i dyskusyjnym dotyczącym bieżącego kryzysu postkolonialnych badań i polityki tożsamościowej oraz jej możliwego przywłaszczenia przez nowe nacjonalizmy pojawiające się na skalę światową. Proponuje on bliższe spojrzenie na sposób, w jaki wspierany przez nas plan dekolonizacji jest wcielany w projektach reakcyjnych oraz jakie nowe formy solidarności i współdziałania można zaproponować celem powstrzymania tych nowych zagrożeń. Projekt zwołuje międzynarodową grupę roboczą badaczy, w tym artystów, pisarzy, kuratorów, i teoretyków z różnych regionów (Azja Wschodnia, Bliski Wschód, Europa Wschodnia, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone). Razem badają pojęcie perwersyjnej dekolonizacji w sensie nieudanego procesu emancypacyjnego, które jest także naginane tak, aby pasowało do zakresu nowych, transgesywnych apetytów.
  •  
  • Patrząc na retorykę dzisiejszego prawicowego ruchu, odradzającego się na skalę światową, często rozpoznaje się niezwykły powrót elementów retorycznych z kontekstu dekolonizacji, które stają się argumentami w nowych nacjonalistycznych programach domagających się prawa do zesencjonalizowania ich drogi do równoległego wymiaru. Teraz jest czas na przyjrzenie się tłu perwersyjnej dekolonizacji: temu, jak tożsamości postkolonialne odtwarzają przemoc kolonialną, jak polityka tożsamościowa odmawia przedmiotom postkolonialnym politycznego wymiaru, jak milcząca większość powstaje przeciw kosmopolitycznym elitom oraz jak alternatywne kolonialne projekty szerzą nie-Zachodnie wersje postępu, nie mniej brutalnego niż oryginalnego, europejskiego prototypu. Czy alternatywne pojęcia takie jak bezpaństwowość, podległy kosmopolityzm, globalna socjalistyczna nowoczesność lub brudny uniwersalizm mogą utorować drogę z zastałego, postkolonialnego obszaru?
  •  
  • Projekt rozpoczął się wstępnym spotkaniem badawczym i panelem dyskusyjnym jesienią 2017 r. w Kolonii i trwa nadal jako seria sympozjów badawczych i wydarzeń publicznych organizowanych w 2018 r. w instytucjach partnerskich, a zakończy się sympozjum, które odbędzie się jesienią 2018 r. w Kolonii.
  •  
  • Partnerzy instytucjonalni: Izraelskie Centrum Sztuki Cyfrowej, Holon (Izrael), Para Site, Hong Kong (Chiny), Reva and David Logan Center for the Arts, Chicago (USA), Tensta Konsthall, Spånga (Szwecja), Württembergischer Kunstverein, Stuttgart (Niemcy), Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (Polska)
  •  
Organizator
Projekt finansowany ze środków