29/05/2017
performans

Duch Drzew

Abner Preis

Punktem wyjścia trzymiesięcznej rezydencji Abnera Preisa w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski była postać Stańczyka z obrazu Jana Matejki. Stańczyka zwiastującego nieuchronny schyłek - czasu obfitości, a może też i czasu błaznowania. Spotkanie z historią, opowiadaną przez muzealnych kustoszy, dzieła plastyczne, literaturę piękną, teatr, operę, w końcu rzemiosło i ludowe opowieści, natychmiastowo uwolniło sieć znaczeń i intuicji, za którymi swobodnie podążał Preis podczas swojej artystycznej kwerendy. Ogromną siłę przyciągania stanowiła podczas tej podróży natura, w szczególności Puszcza Białowieska, w ostatnim czasie wielokrotnie poddawana opresjom, podważającym jej istnienie.

Duch Drzew [Ghost Trees] to przygotowana przez artystę choreografia rozpisana na czarną przestrzeń sali teatralnej, ruch, światło, obraz wideo oraz pięć performowanych improwizacji w wykonaniu zaproszonych artystów. Będzie to swobodna interpretacja tematu (obecności) Duchów wyrażona w różnorodnych mediach i indywidualnych stylistykach twórców. Duch Drzew [Ghost Trees] nie stanowi skończonego podsumowania pobytu rezydencyjnego Abnera Preisa, jest raczej kolejnym etapem artystycznego researchu, do którego zaprasza on publiczność.

Rezydencja jest realizowana dzięki wsparciu finansowemu Mondriaan Fund oraz Miasta st. Warszawy.