15/11/2017
dyskusja

Edukacja. Oddolne strategie oporu

Program dyskursywny towarzyszący wystawie Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem

 • Udział biorą
  • Joanna Pawluśkiewicz
   • aktywnie angażuje się w działania w obronie  Puszczy Białowieskiej.  Jest współautorką projektów edukacyjnych Nowe legendy miejskieDuży Pies Nie Szczeka.  Pisze scenariusze i książki.
  • Katarzyna Winiarska

   • Absolwentka Instytutu Kultury i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów judaistycznych na Wydziale Historii UW, animatorka kultury w Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia, współautorka i prowadząca Uniwersytet Powszechny w Teremiskach w Puszczy Białowieskiej, gdzie spędziła ostatnie 15 lat. Realizuje wieloletnie działania animacji kultury, programy edukacji międzykulturowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, badania  historyczne oraz programy ochrony dziedzictwa kulturowego w gminie Białowieża. Założycielka i dyrektor artystyczna Teatru w stodole w Teremiskach, działającego od 13 lat. Współautorka Powitalnika dla dzieci uchodźców. Badaczka historii społeczności żydowskiej w Białowieży, twórczyni Wirtualnego Muzeum Historii Żydów w Białowieży www.jewish-bialowieza.pl jako stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koordynatorka wizyty "Muzeum na kółkach" Historii Żydów Polskich Polin w Białowieży w 2016 roku; realizatorka programu i filmu Ocalony z Białowieży w ramach Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny oraz we współpracy z reżyserką Joanną Troc spektaklu  Sąsiedzi, których nie ma opartego na historiach zebranych o Żydach w Białowieży od najstarszych mieszkańców wsi (który w październiku pokazywany był w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski). Organizatorka demonstracji i akcji sprzeciwu w Białowieży - w obronie demokracji, przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej i reformie edukacji, Czarnego Protestu. Uczestniczka Civil March for Aleppo. Obecnie mieszka w Warszawie.

  • Tainá Azeredo

   • Kuratorka i aktywistka z Brazylii, od czterech lat zaangażowana w organizację oddolnie tworzonej szkoły w amazońskiej dżungli. Pracuje tam z grupą artystów, architektów, aktywistów, lokalną społecznością, a także lokalną administracją. Ukończyła studia z zakresu tańca i sztuk performatywnych, historię sztuki, krytykę i kuratorstwo. Była kuratorką wystaw i redaktorką publikacji. Zarządzała projektami w Crossway Foundation, koordynowała program Create & Inspire Brazil, skierowany do młodych artystów z krajów arabskich. Była dyrektorką niezależnej przestrzeni artystycznej Casa Tomada w S.o Paulo w Brazylii, gdzie rozwijała programy networkingowe. Zajmuje się badaniem koncepcji wspólnej pracy i horyzontalnego myślenia, a praktyka kuratorska jest dla niej obszarem umożliwiającym prowokowanie dyskusji, spotkań i debat wokół sztuki. Rezydentka Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w ramach programu Re-Directing: East.

   •  

 • Kuratorzy programu dyskursywnego
  • Marianna Dobkowska
  • Konrad Schiller