×
11/11/2017 g.12-19
koncert wokalny
w przestrzeni wystawy

Barbara Kinga Majewska / Koncert życzeń na Święto Niepodległości

Akt otwartego, jawnego i publicznego wyrażania życzeń z okazji Dnia Niepodległości staje się wykładnią aktualnych pragnień, braków, potrzeb, marzeń i wyznawanych wartości. Pojedyncze głosy stawiają prywatną i osobistą wypowiedź naprzeciw wielkiej narodowej narracji zbudowanej wokół słowa niepodległość. Dołączona do życzeń piosenka funkcjonuje jako sygnał, prezent, groźba, znak, wróżba, symbol, intencja, wizja. Życzenia stają się formą krytyki rzeczywistości. Projekt sonduje twórczy potencjał publiczności w budowaniu programu koncertu i bada ramy artystyczne wydarzeń projektowanych na okoliczności świąt narodowych. Koncert życzeń jest wypowiedzią w dyskusji na temat roli wykonawcy w procesie powstawania muzyki współczesnej i próbą rozpoznania możliwości interpretacji zadanej rzeczywistości za pomocą medium głosu. Koncert życzeń stanowi nawiązanie do Koncertu prawykonań, który odbył się w 2014 roku w Nowym Teatrze podczas Festiwalu Instalakcje. Program Koncertu prawykonań stanowiły cztery premiery kompozycji zamówionych i zrealizowanych w ramach priorytetu MKiDN Kolekcje   zamówienia kompozytorskie. Podczas tamtego koncertu Barbara Kinga Majewska i zespół Kwadrofonik w składzie Emilia Sitarz, Bartłomiej Wąsik, Magdalena Kordylasińska-Pękala i Miłosz Pękala wykonali kompozycje Aleksandry Gryki, Andrzeja Kwiecińskiego, Sławomira Wojciechowskiego i Wojciecha Blecharza w opracowaniu scenicznym Yulki Wilam. Cztery lata później Barbara Kinga Majewska, inicjatorka i współwykonawczyni Koncertu prawykonań proponuje nową formę koncertu. Stawia święto instytucji Państwa w centrum wydarzenia artystycznego. Decyzje o programie koncertu oddaje w ręce publiczności. Rolę twórcy powierza wykonawcy.

 

Barbara Kinga Majewska (Polska)

Artystka specjalizująca się w wykonawstwie muzyki współczesnej. Jej domeną i głównym przedmiotem zainteresowania jest głos jako instrument muzyczny i środek wyrazu oraz narzędzie komunikacji w działalności publicystycznej i pedagogicznej. W 2011 roku uczestniczyła w Programie Kształcenia Młodych Talentów Akademia Operowa w Teatrze Wielkim  Operze Narodowej w Warszawie. W 2012 ukończyła Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Pieśni na warszawskim Uniwersytecie Muzycznym. Doktorantka w Zakładzie Psychopedagogiki Kreatywności Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Laureatka licznych stypendiów, felietonistka Ruchu Muzycznego, autorka Krytycznego przewodnika po sposobach realizacji zapisu nutowego we współczesnej muzyce wokalnej.