01

Irwan Ahmett i Tita Salina

Gotong Royong Autobiografia, 2017
diagram malowany na ścianie

Irwan Ahmett i Tita Salina, artyści z Dżakarty, stolicy Indonezji, którzy są gośćmi programu rezydencji Zamku Ujazdowskiego, pracowali nad opisem i zobrazowaniem tytułowego hasła etyki gotong royong, znajdując jej odniesienia we współczesnych praktykach ze swojego kraju. Od kilkunastu lat para wspólnie realizuje długoterminowe projekty w lokalnych społecznościach w Indonezji, tworząc filmy dokumentalne, serie warsztatów i działań interwencyjnych, zmieniając lokalną rzeczywistość na lepsze i hamując drapieżną, podległą brutalnym prawom rynku kapitalizację i transformację miejsc. Proces kreacji zaczynają od postawienia pytania o to, w jaki sposób sztuka i artyści mogą katalizować aktualne warunki społeczne i mediować wobec nich. Kolejnym krokiem jest skomponowanie narracji z punktów widzenia współtworzących archipelag podejść kulturowych (takich jak kolektywizm, aktywizm i gesty nieposłuszeństwa) i ponownego przeczytania ich tak, jakby były refleksją uniwersalną, ale bez popadania w nową egzotyzację. Artyści pracowali między innymi w dzielnicy prostytucji w północnej Dżakarcie, gdzie prowadzili wizualną kampanię społeczną dotyczącą antykoncepcji. Przez ostatnie lata, zapraszając do współpracy kilkunastu młodych twórców i projektantów, utworzyli nieformalną wspólnotę, zespół projektowy, który łączy energia i zapał do pracy. W trakcie pobytu w Polsce artyści odwiedzili Obóz dla Puszczy, w ich opinii będący radykalną i idealną realizacją założeń etyki gotong royong wspólnej sprawy. We współczesnej Indonezji to znane od wieków i mocno obecne w tożsamości obywateli hasło i styl społecznego bycia w ostatnich latach było wielokrotnie zawłaszczane dla celów politycznych (reżim III Republiki) i komercyjnych. Diagramy przygotowane przez artystów nie tylko zapewniają dogłębny wgląd w historię pojęcia, ale także oczyszczają jego rozumienie z ideologicznych naleciałości. Rozwinięciem i dopełnieniem diagramu będzie jego dekonstrukcja w trakcie spotkania w ramach programu dyskursywnego wystawy, którego gościem specjalnym będzie Reinaart Vanhoe, belgijski artysta i badacz, wieloletni uczestnik i obserwator działań sceny artystycznej Indonezji. Spotkanie odbędzie się w przestrzeni wystawy 24 października 2017 o godzinie 18:00. Zapis spotkania będzie dostępny na stronie www.ujazdowski.pl

 

Irwan Ahmett i Tita Salina (Indonezja)

Irwan Ahmett, artysta interdyscyplinarny, pracuje na styku sztuki i designu. Od 2003 wraz z Titą Saliną prowadzi Ahmett Salina Studio w Dżakarcie. Tita Salina wypowiada się przez rozbudowane, narracyjne performanse i wideo. Sięga po tematy ważne, globalne i lokalne zarazem, od gentryfikacji miast po zanieczyszczenie środowiska. Przekształca dokumentalne materiały filmowe w rozbudowane epickie panoramy. Artyści od kilkunastu lat wspólnie pracują nad długoterminowymi projektami w lokalnych społecznościach w Indonezji, tworząc filmy dokumentalne, prowadząc serie warsztatów i działań interwencyjnych, zmieniają lokalną rzeczywistość na lepsze i hamują drapieżną, podległą prawom rynku kapitalizację i transformację miejsc. Pracowali m.in. w dzielnicy prostytucji w północnej Dżakarcie, gdzie przeprowadzili wizualną kampanię społeczną dotyczącąantykoncepcji; prowadzili warsztaty architektoniczne i poor-design w dzielnicy kampungów (osiedli o niskim statusie społeczno-ekonomicznym), a także współprowadzili długoletni projekt upowszechniający świadomość zużywania zasobów energetycznych w kraju, którego wielosetmilionowa populacja przemieszcza się głównie na skuterach i w dużych samochodach. W ostatnich latach, zapraszając do współpracy kilkunastu młodych twórców i projektantów, utworzyli nieformalną wspólnotę, zespół projektowy.

http://u-jazdowski.pl/program/wystawy/gotong-royong-/gotong-royong-krotka-historia-indonezyjskiego-wspoldzialania

Numery przyporządkowane uczestnikom/projektom w opisie, odpowiadają numerom na mapie wystawy.