11

Robert Kuśmirowski

Żywiciele, 2016
seria fotografii


Podczas pobytu w Jatiwangi art Factory we wsi Jatisura w Indonezji Robert Kuśmirowski współpracował ze społecznością farmerów, aktualnie robotników kopalni gliny i fabryk płytek ceramicznych, cegieł i dachówek. Performatywne działania i sesje plenerowe zaowocowały powstaniem serii zdjęć. Można w nich odnaleźć nawiązanie do dawnych przedstawień fotograficznych z czasów kolonialnych, kiedy tylko wysoko postawionym notablom wykonywano podobizny tego typu, specjalnie komponowane, by odzwierciedlały strukturę i hierarchię społeczności. Współczesne fotografie pokrytych przedmiotem pracy gliną narzędzi pracy ciał tworzą niezwykły pomnik pracowników, zwykłych ludzi w niezwykłych sytuacjach. Tytuł Żywiciele zdobywcy chleba, jak nazywał swoich współpracowników Kuśmirowski podkreśla pełnione przez nich faktycznie społeczne role w kontraście do tego, że sami robotnicy glinianego przemysłu przedstawieni są jako perfekcyjne i zdrowe ciała w majestatycznych pozach. Ich praca została ukoronowana obrazem, który inspirowany jest zarówno ponadlokalną kulturą wizualną związaną z kultem człowieka pracy, lokalnym dziedzictwem kolonialnym, jak i współczesnymi kontekstami drastycznej modernizacji społeczno-ekonomicznego pejzażu zachodniej Jawy.

 

Robert Kuśmirowski (Polska)

Performer, autor instalacji, obiektów, fotografii i rysunków. Przeważnie jego prace powstają w oparciu o rekonstruowanie lub kopiowanie starych obiektów, dokumentów, fotografii i polegają na tworzeniu złudnie podobnych imitacji. Często nie mają one określonego prototypu, a jedynie przywołują kulturę materialną danego okresu. W jego większych instalacjach obiekty narastają i tworzą ledwo dostrzegalne kolekcje. To właśnie tak Kuśmirowski powraca do kwestii pamięci, historii i nostalgii, które towarzyszą wizualnej kulturze lęku odległej i niedalekiej przeszłości, powoli znikającej pod jej nowymi warstwami. Studiował na wydziale artystycznym Instytutu Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Numery przyporządkowane uczestnikom/projektom w opisie, odpowiadają numerom na mapie wystawy.