20

Alfadir Luna

Procesión para Unir a Un Hombre de Maíz [Procesja zjednoczenia Człowieka Kukurydzy], 2010
wideo 1111


Wideo pokazywane na wystawie jest jednym z elementów narastającego w czasie od 2006 roku cyklu Luny Public markets, w którego ramach artysta dokumentuje przemiany, jakim ulega struktura społeczna, na przykładzie placów handlowych. Artysta zaczyna od obserwacji zjawiska i integracji ze społecznościami targowisk. Owa wspólnota handlowa, wobec której i z którą kształtowana jest realizacja Luny, ma nie tylko charakter komercyjny, ale też jest rodzajem wspólnoty duchowej. Artysta analizuje nie tylko socjoekonomiczne relacje, ale także mity i narracje narastające i organizujące wspólnotę. W 2008 roku Luna podjął szeroko zakrojone działanie mające na celu zjednoczenie kupców pracujących na największym targowisku Mexico City La Merced. Symbolem unii dziesięciu oddziałów bazaru została powołana przez artystę mistyczna postać: Senor del Maiz Pan Kukurydzy. Kukurydza, szczególnie w kulturze meksykańskiej, symbolizuje dobrobyt, dostatek, szczęście, odradzanie się, wzrost i rozwój. Wspólnie odprawiany doroczny rytuał polega na przeprowadzeniu przez place feretronu z wykonaną wspólnie z ziaren kukurydzy figurą mężczyzny. Za każdym razem odprawiany on jest w październiku, w pierwszy wtorek dochodzącego do pełni księżyca. Co roku imprezę organizuje inny plac handlowy, a każdy z nich w ramach procesji jest reprezentowany przez przedstawicieli ze sztandarem. Pod koniec procesji figura Pana Kukurydzy deponowana jest na rok w specjalnie zbudowanej niszy. Całe święto ma oczywiście na celu zaczarowanie dobrostanu sprzedawców, a posąg jest symbolem prosperity i wszelkiej pomyślności. Po procesji odbywa się święto z jedzeniem i muzyką, fundowane co roku przez inny oddział bazaru. Artysta podkreśla, że zbudowana za pomocą rytuału siatka społeczna, będąca strategią przetrwania, jest jednocześnie konstrukcją estetyczną. Cykl zamknie się dziesiątą procesją w październiku 2018.

 

Alfadir Luna (Meksyk)

Ukończył Wydział Sztuk Pięknych w National School of Arts w mieście Meksyk (obecnie Faculty of Arts and Design w National Autonomous University of Mexico, UNAM). W latach 20102011 prowadził m.in. badania nad estetyką, sztuką i przemocą w Colegio de Saberes. Jego prace koncentrują się głównie na procesach związanych z teoriami wiedzy i na artystycznych interwencjach w określonych miejscach. Od 2006 realizował swoją pracą w ramach publicznych rynków w mieście Meksyk i struktur społecznych je tworzących. Jego prace były wystawiane w różnych miejscach publicznych w Meksyku i za granicą, takich jak Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) w mieście Meksyk, Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) w Monterrey w Meksyku, Guest Projects w Londynie i w Storefront for Art and Architecture w Nowym Jorku.

Numery przyporządkowane uczestnikom/projektom w opisie, odpowiadają numerom na mapie wystawy.