21

Forum Lenteng

Akumassa, 2017
diagram metodologiczny autorstwa Otty Widasari, 10 filmów wideo
wykonanie diagramu: Katarzyna Balicka


Forum Lenteng to egalitarna organizacja non-profit, będąca narzędziem edukacji społecznej i kulturalnej, założona w 2003 roku przez studentów kierunków związanych z mediami i komunikacją, artystów, naukowców i obserwatorów kultury. Jednym z głównych programów Forum Lenteng jest Akumassa program edukacji w obrębie mediów społecznościowych, zainicjowany w 2008 roku i realizowany we współpracy z kilkunastoma lokalnymi kolektywami w kilku różnych regionach Indonezji, na Jawie, Sumatrze, Papui. Praktyki Akumassa kładą nacisk na perspektywę obywatelską w recepcji i rejestracji zjawisk społecznych czy wydarzeń zawsze filtrowanych przez miejsce, w którym nadawany i odbierany jest komunikat. W czasach, kiedy większość ludzi, mając telefony komórkowe, może rejestrować rzeczywistość, upowszechniać swoją krytyczną perspektywę, rozwiązywać problemy, które uda się uchwycić, społeczeństwo ma szansę samostanowić swoją tożsamość, a technologie audiowizualne stały się pierwszym narzędziem kształtowania przekazu ze zdywersyfikowanej perspektywy, a to z kolei podtrzymuje demokrację. Akumassa używa znajomości mediów i dziennikarstwa obywatelskiego, prowadząc warsztaty i produkcje medialne. To organiczne działanie buduje nową społeczną konstrukcję i przeciwdziała dominującemu w mediach starego typu nurtowi narracyjnemu. Na ścianie prezentujemy diagram metodologiczny zaprojektowany przez jedną z założycielek Forum Lenteng, artystkę Otty Widasari. To wyjątkowa mapa działań i metod pracy Akumassa w dziesięciu bardzo oddalonych od siebie miejscach archipelagu Indonezji. Ten zapis z ostatnich 9 lat pracy Forum Lenteng zawiera także tworzone oddolnie archiwum wideo, ukazujące codzienne problemy zwykłych ludzi, reprezentantów społeczności lokalnych, z którymi pracowali twórcy organizacji.

 

Forum Lenteng (Indonezja)

Egalitarna organizacja non-profit działająca na rzecz rozwoju nauk społecznych i kulturoznawstwa. Założona w 2003 przez studentów komunikacji, artystów, badaczy oraz obserwatorów kultury. Powstała, by poprzez produkcję, dokumentację, badania oraz otwartą dystrybucję rozwijać wiedzę na temat mediów, kina i sztuki jej członków. Rozwój tej wiedzy dostarcza później społeczności przyczynku do dyskusji nad zagadnieniami społecznymi poprzez sztukę i media. Jednym z jej głównych programów jest Akumassa (od 2008) program edukacji mediów społecznych, realizowany we współpracy z lokalnymi grupami w różnych rejonach Indonezji, z wykorzystaniem dziennikarstwa obywatelskiego.

Numery przyporządkowane uczestnikom/projektom w opisie, odpowiadają numerom na mapie wystawy.