26

Tita Salina

Tysiąc pierwsza Wyspa najbardziej zrównoważona wyspa archipelagu, 2015
wideo 1411


Tita Salina wypowiada się głównie przez rozbudowane narracyjne performanse i wideo. W swojej praktyce sięga po tematy ważne, globalne i lokalne zarazem, od gentryfikacji miast po zanieczyszczenie środowiska. Przekształca dokumentalne materiały filmowe w rozbudowane epickie panoramy. Wideo stworzone wspólnie z rybakami z Muara Angke swoim tytułem Tysiąc pierwsza Wyspa nawiązuje do słynnego turystycznego raju zwanego Tysiącem Wysp (Kepulauan Seribu, łańcuch 110 wysp na północ od Dżakarty, na Morzu Jawajskim). Aby dostać się do setek prywatnych lub czarterowanych sztucznych rajów największego na świecie archipelagu, trzeba najpierw przepłynąć przez morze śmieci w zanieczyszczonym porcie dżakarckim. Wideo jest demonstracją sprzeciwu wobec bierności władz lokalnych i tyleż piękną, co ostrą krytyką układu współrzędnych, który do tego od lat doprowadza. Dodatkowo mieszkańcy miejscowości, w której nakręcono film, już wkrótce odczują skutki powoli wdrażanego projektu muru morskiego, który ma zapobiec podtapianiu miast i ich nowych nadmorskich dzielnic mieszkaniowych ze względu na podnoszący się poziom morza planu gentryfikacji obejmującego także utworzenie kolejnych 17000 wysp w archipelagu, wdrażanego mimo zgłaszanych regularnie wątpliwości, że to rozwiąże rzeczywiste problemy Dżakarty, walczącej z zanieczyszczeniem.

 

Tita Salina (Indonezja)

Pracuje głównie za pomocą rozbudowanych, narracyjnych perfromansów i obrazu wideo. W swojej praktyce sięga po tematy ważne, globalne i lokalne zarazem, od gentryfikacji miast po zanieczyszenie środowiska.Przekształca dokumentalne materiały filmowe w rozbudowane epickie krajobrazy.

Numery przyporządkowane uczestnikom/projektom w opisie, odpowiadają numerom na mapie wystawy.