02

Tainá Azeredo i Cláudio Bueno

Intervalo-Escola Czas na przerwę
diagram
wykonanie
Anna Czuż
 

Pauza, przerwa, luka w czasie, trawienie, fermentacja, wyobraźnia, słuchanie, zgłębienie, zanieczyszczenie. Interwał jako przestrzeń na to, co jest możliwe, jako stworzenie warunków na coś nowego, aby się wydarzyło. W taki sposób obszar działań i znaczenie terminu Intervalo-Escola mapują Cláudio Bueno i Tainá Azeredo, którzy powołali tę quasi-instytucję w 2015 roku. Jest to kooperacyjna sieć badaczy, artystów, instytucji i innych aktorów działających w polu kultury i pracy socjalnej. Rodzaj pozbawionej ustalonej raz na zawsze i opartej na hegemonicznej wiedzy metody szkoły bez stałego miejsca, goszczącej w nich wielu i działającej jak wciągająca czasowa strefa, w której prowokowane są różne zdarzenia, za każdym razem przez inną grupę osób pochodzących z tego miejsca i działających ze świadomością kontekstu i specyfiki danej sytuacji. Intervalo-Escola działa w oparciu o interakcje, a zaproszeni artyści tacy, których praktyki artystyczne mogą być rozumiane jako narzędzie pedagogiczne animują dynamikę sytuacji.

Podstawą projektu jest uważna obserwacja różnych metod nauczania sztuki oraz jako że w latach 2016-2017 głównym miejscem działania jest São Paulo i Amazonia definiowanie roli szkoły jako narzędzia politycznego i społecznego oporu wobec brutalnej likwidacji publicznych, w tym wiejskich, placówek oświatowych i psucia brazylijskiego systemu nauczania. Dodatkowo twórcy Intervalo-Escola podkreślają nieufność wobec sceny artystycznej zakotwiczonej głównie w modelu ekscesyjnym, a swoją postawę budują w oparciu o wiarę w wymianę i procesy zachodzące w rozszerzonym przedziale czasowym
(więcej: http://www.intervaloescola.org).

W ramach wystawy Intervalo-Escola materializuje się jako akademia młodych twórców, złożona z artystów, badaczy i aktywistów mieszkających w Warszawie. Wraz z innymi uczestnikami programu publicznego są oni gospodarzami przestrzeni, w której odbywać się będą spotkania, debaty i inne działania z publicznością. Aranżacja przestrzeni autorstwa Macieja Siudy nawiązuje w luźny sposób do architektury szkoły w Amazonii i jest miejscem pracy grupy oraz prezentacji materiałów dydaktycznych, edukacyjnych, publikacji i metodologii działań twórców zapraszanych do projektu. Diagram autorstwa Cláudio Bueno i Tainy Azeredo, wykonany na wystawie przez Annę Czuż, służy jako wizualno-tekstowe narzędzie do zrozumienia badań, idei, kontekstów i dotychczasowych działań Intervalo-Escola.

Intervalo-Escola jest sercem wystawy, laboratorium eksperymentu, miejscem spotkania na żywo, rozmowy i prezentacji różnych sposobów myślenia i działania zaproszonych przez nas gości. Jako szkoła oparta na doświadczaniu i praktyce oraz jako platforma krytyczna, która umożliwia mapowanie i rozwijanie sposobów uczenia się w obrębie sztuki, Intervalo-Escola jest także zespołem mediatorów, którzy pomogą w zrozumieniu i doświadczeniu tego, czym jest robienie rzeczy wspólnie.

http://u-jazdowski.pl/program/wystawy/gotong-royong-/edukacja-oddolne-strategie-oporu

 

Tainá Azeredo (Brazylia)

Kuratorka i aktywistka z Brazylii, od czterech lat zaangażowana w organizację oddolnie tworzonej szkoły w amazońskiej dżungli. Pracuje tam z grupą artystów, architektów, aktywistów, lokalną społecznością, a także lokalną administracją. Ukończyła studia z zakresu tańca i sztuk performatywnych, historię sztuki, krytykę i kuratorstwo. Była kuratorką wystaw i redaktorką publikacji. Zarządzała projektami w Crossway Foundation, koordynowała program Create & Inspire Brazil, skierowany do młodych artystów z krajów arabskich. Była dyrektorką niezależnej przestrzeni artystycznej Casa Tomada w São Paulo w Brazylii, gdzie rozwijała programy networkingowe. Zajmuje się badaniem koncepcji wspólnej pracy i horyzontalnego myślenia, a praktyka kuratorska jest dla niej obszarem umożliwiającym prowokowanie dyskusji, spotkań i debat wokół sztuki. Rezydentka Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w ramach programu Re-Directing: East.

Numery przyporządkowane uczestnikom/projektom w opisie, odpowiadają numerom na mapie wystawy.