Kuratorzy programu dyskursywnego
Marianna Dobkowska i Konrad Schiller

Spotkania odbywać się będą w przestrzeni wystawy wszystkie o godzinie 18:00

Program dyskursywny towarzyszący wystawie Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem wypracowany został z myślą o poszerzeniu pola wiedzy, którą generuje sama wystawa. Przyglądając się zachodzącym w ostatnich latach zmianom nastrojów społecznych oraz zachodzącym w skali globu zjawiskom politycznym i ekonomicznym, takim jak kryzysy gospodarcze, ekstremizm polityczno-religijny, kwestionowanie zmian klimatycznych, nasilenie populizmów i nacjonalizmów, kryzys edukacji, rozpad więzi wspólnotowych, dostrzec można, że występują one wszędzie.

Wystawa Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem prezentuje projekty, działania i oddolne rozwiązania, które występują w obszarze artystyczno-edukacyjnego aktywizmu jakby na przekór negatywnym symptomom. Programem dyskursywnym chcielibyśmy wprowadzić szerszy kontekst także dla samej wystawy. Spotkania dyskusyjne będą zróżnicowane pod wieloma względami. Do udziału zaprosiliśmy zarówno uczestniczących w wystawie artystów i aktywistów, jak i badaczy kultury oraz związków polityki z ekonomią.

Wystawie towarzyszą: wydarzenia specjalne, program dyskursywny i programy filmowe.