Emergency Residencies in Warsaw and in Orońsko
Термінові резиденції у Варшаві та в Оронсько

June 2022
червень 2022

 • Emergency Residencies programme is a response to current political situation and Russia’s military aggression in Ukraine, designed to support artists and art workers who seek refuge from the war.
  • The one-month residencies will take place in Warsaw and Orońsko and are hosted by Ujazdowski Residencies at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Zachęta National Gallery of Art and Centre of Polish Sculpture in Orońsko.
 • Emergency Residencies are committed to provide artists with an opportunity to continue their artistic practice, a safe place to work and per diems/financial support, networking opportunities and a possibility to launch collaborations both within the residency programme and in the future. The artists will have access to facilities including studio space, library, gallery and cinema, and administrative support and curatorial guidance, if needed.
  • Residents are welcomed to contribute ideas pertaining to the development of the residency programme. The programme is scheduled to run until the end 2022 and is based on a monthly opencall.

 

 • What do we offer:
 • Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art / Ujazdowski Residencies, Warsaw (from 1 to 4 studios available availability depends on the date of residence)

  • — accommodation / the living-working studio, up to 1 month stay
  • —  per diems
  • —  free access to the library and gallery, cinema and the other facilities of the hosts organizations
  • — if needed: administrative support, curatorial guidance, networking with the art community
 •  
 • Zachęta  National Gallery of Art, Warsaw (2 studios per month the residency starts from the first day of each month)

  • — accommodation/guest room with bathroom & kitchenette, up to one month stay

  • — per diems

  • — free access to the library and all gallery’s events

  • — if needed: administrative support, curatorial guidance, networking with the art community

 •  

 • Centre of Polish Sculpture in Orońsko (possibility of accommodation with the family. Availability depends on the number of accommodated people )

  • — accommodation/1-, 2-, 3-, 4-person room

  • — per diems

  • — free access to the specialist workshops: ceramic, carpentry
  • — assistance of the qualified staff able to deal with any technological order auxiliary to the sculpting art 
  • — free access to the specialist equipment and tools 
  • — free access to the open studio (200 m2) 
  • — free access to the galleries and library  
  • — if needed: administrative support, curatorial guidance, networking with the art community 
  •  
 •  
 •  Artists are invited to apply to one of the listed above organizations with a short note including:
  • — name and surname

  • — e-mail and phone number

  • —  info if you are coming with a partner/kids/parents

  • — the statement that you've crossed the Ukrainian border after 24th February 2022, and you are of a Ukrainian nationality (in any form). 

  • — a link to social media or website presenting your practice (only if you have it)

  • — cover letter

 • An open call is dedicated to all Ukrainian Artists who entered to the territory of Poland after February 24, 2022.

 • In the title of the e-mail please indicate to which institution you are applying: Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Zachęta  National Gallery of Art, The Centre of Polish Sculpture in Orońsko.
 • Please send your submission in English or Ukrainian language to:
 • Current open call is for June 2022. Application period May 9thMay 15th. Applications can be submitted until 11:59 pm (GMT+2) May 15th. 

 •  

 • Термінові резиденції у Варшаві та в Оронсько
 • Програма термінових резиденцій,  була розроблена у відповідь на поточну політичну ситуацію та військову агресію Росії проти Україні, для підтримки художниць/ків, які шукають притулку від війни.
  • Одномісячні резиденції відбуваються у Варшаві та Оронсько та проводяться Ujazdowski Residencies в Центрі сучасного мистецтва Zamek Ujazdowski; Zachęta - Національна художня галерея; Центр польської скульптури в Оронсько.
 • Програма термінових резиденцій прагне надати художницям/кам можливість продовжити свою мистецьку практику, пропонуючи безпечне місце для роботи та добові, а також, зустрічі з мистецькою спільнотою з можливістю налагодити контакти для співпраці як в рамках програми резиденцій, так і в майбутньому. Художники мають вільний доступ до інфраструктурних об’єктів організації, таких як майстерні, бібліотека, галерея та кінотеатр, а також адміністративну та кураторську підтримку, за потреби.
  • Вклад резидентів у розвиток програми резиденцій вітається.Програма розрахована до кінця 2022 року і діє на основі щомісячного відкритого конкурсу.
 •  

Що ми пропонуємо:
 • Центр сучасностного мистецтва Zamek Ujazdowski / Ujazdowski Residencies, Варшава (2 резиденції у квітні, Наявність залежить від кількості зареєстрованих супроводжуючих осіб )
  • —  розміщення: студії з можливістю проживання та праці на термін перебування до одного місяця.
  • —  стипендія
  • —  безкоштовний доступ до бібліотеки, галереї, кінотеатру та всіх подій центру.
  • —  за потреби: адміністративна та кураторське підтримка, зустрічі з мистецькою спільнотою.
  • — можливість приїхати з родиною.
   • Докладніше: www.u-jazdowski.pl/en/programme/residencies

   •  
 • Zachęta - Національна художня галерея, Варшава (2 резиденції на місяць резиденції починаються з першого числа кожного місяця)
  • — розміщення: гостьова кімната з ванною та мінікухнею, термін проживання до одного місяця
  • — місячна стипендія
  • — безкоштовний доступ до бібліотеки та всіх подій галереї.
  • — за потреби: адміністративна та кураторське підтримка.
  • — можливість приїхати з родиною.
   • Докладніше: zacheta.art.pl
 •  
 • Центр польської скульптури, Оронсько (можливість проживання з сім'єю. Наявність місць залежить від кількості проживаючих):
  • — розміщення: 1-, 2-, 3-, 4-місні кімнати
  • — стипендія
  • — безкоштовний доступ до спеціалізованих майстерень: керамічних, столярних, ковальських, ливарних
  • — допомога кваліфікованого персоналу, здатного впоратися з будь-яким технологічним завданням у сфері пластичних мистецтв
  • — вільний доступ до спеціалізованого обладнання та інструментів
  • — безкоштовний доступ до відкритої майстерні (200 м2)
  • — безкоштовний доступ до галерей та бібліотеки
  • — за потреби: адміністративна та кураторське підтримка, зустрічі з мистецькою спільнотою.
   • Докладніше: www.rzezba-oronsko.pl/en
 •  
 • Художни_ці можуть подати заявку лише на ОДНУ з перелічених з перелічених резиденцій з короткою приміткою, яка включає:
  • інформацію про те з ким ви приїдете (партнером/дітьми/батьками)
  • дата, коли ви зможете приїхати (у березні або в квітні)
  • декларація про перетин кордону України після 24 лютого 2022 року, та про українське громадянство (у довільній формі) 

  • посилання на ваші соціальні мережі, веб-сайт, що представляє вашу мистецьку практику, чи портфолі  

  • мотиваційний лист 

 •  Конкурс адресований українським художни_цям, які  виїхали з України після 24 лютого 2022 року, через військові дії.  
   
 • У ТЕМІ ЛИСТА ВКАЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА НАЗВУ ІНСТИТУЦІЇ У ЯКІЙ ХОТІЛИ Б ПРОХОДИТИ РЕЗИДЕНЦІЮ: Ujazdowski Residencies, Zachęta - Національна художня галерея, Центр польської скульптури в Оронсько
 • Будь ласка, надішліть свою заявку англійською або українською мовою на адресу:
 • У поточному конкурсі відкрито набір на резиденції що відбудуться у червні 2022 року.

 • Конкурс триватиме з 9 по 15 травня. Кінцевий термін для подачі заявок 15 травня 23:59 (GMT+2). 

 • Current open call is for June 2022. Application period May 9thMay 15th. Applications can be submitted until 11:59 pm (GMT+2) May 15th. 

 • У поточному конкурсі відкрито набір на резиденції що відбудуться у червні 2022 року.
  Конкурс триватиме з 9 по 15 травня. Кінцевий термін для подачі заявок 15 травня 23:59 (GMT+2). 

Open calls for residencies
Residencies are hosted by [Організатори]
Supported by [за підтримки]