Mediateka to cyfrowe archiwum U–jazdowskiego – przegląd fantastycznych rejestracji audio-wideo, nagrań performansów, koncertów, archiwalnych rejestracji festiwali, wreszcie szereg dokumentalnych fotografii wystaw i towarzyszącym im dokumentów oraz plakatów. Stanowimy inspirację, wspieramy ludzi w poszerzaniu wiedzy o sztuce. To > 10000 fotografii, > 1000 dokumentów, > 500 materiałów filmowych z lat 1988-1999. Kolejne materiały z lat 1999–2024 w opracowaniu uzupełniamy na bieżąco.

Portal sztuki, który upubliczniamy jest jednym z podstawowych narzędzi do budowania kolekcji w przestrzeni wizualnej/cyfrowej, miejscem udostępniania naszych zasobów/archiwów i dokumentacji dla wszystkich zainteresowanych. Otwiera nowe pola do prezentacji, edukacji, upowszechniania, a także zupełnie nową jakość w zakresie dostępu do sztuki zgromadzonej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Zachęcamy do poszukiwań, odkrywania, eksploracji w naszych unikalnych zasobach na stronie mediateka.u-jazdowski.pl .

„Obieg” jest międzynarodowym czasopismem internetowym, wydawanym przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. W tematycznych numerach redaktorzy magazynu przyglądają się ważnym zagadnieniom, które wpływają na obraz sztuki współczesnej. Nadrzędną misją pisma jest tworzenie bezkompromisowej, nieograniczanej dogmatami politycznej poprawności przestrzeni dla pogłębionej refleksji o sztuce i kulturze, prowadzonej przez autorów z Polski i innych krajów. W magazynie znajdują także odzwierciedlenie projekty organizowane w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.