Projekty społeczne

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski realizuje i włącza się w działania na rzecz społecznego rozwoju. Kluczowym punktem odniesienia są praktyki upodmiotowiające wypracowywane przez sztukę współczesną. W tych praktykach relacje społeczne traktowane są jako materia poddana stałemu formowaniu, którego celem jest integracja różnorodności bez jej ujednolicania. Sztuka współczesna rozwija złożone i zniuansowane sposoby komunikowania, mediowania, zespalania różnorakich elementów przy zachowaniu ich odmienności. W projektach społecznych chcemy gromadzić wiedzę o takich praktykach, by się nią dzielić, rozwijać refleksję nad możliwościami ich zastosowania, by wprowadzać je w życie, budować sieć relacji z partnerami, by upowszechniać najlepsze praktyki, ale też poddawać je ocenie i modyfikacji.