projekt

Ukraińska Międzymiejscowa Spółdzielnia Artystyczna

Український Транс-Локальний Мистецький Кооператив

Ukraińska Międzymiejscowa Spółdzielnia Artystyczna to pilotażowy projekt spółdzielni artystycznej łączącej artystki i artystów, kuratorów i kuratorki, kolektywy artystyczne, nieformalne grupy i organizacje pozarządowe w Polsce i Ukrainie. Poprzez spotkania, wymianę doświadczeń, ale też publiczne prezentacje, chcemy wspierać tych, którzy i które swoimi działaniami – artystycznymi czy aktywistycznymi, czy przez fakt pozostawania w Ukrainie i przy życiu – dają odpowiedź na wojenną przemoc.

Prace artystyczne twórców i twórczyń z Ukrainy zostały wystawione w różnych przestrzeniach Warszawy (ważnych dla społeczności ukraińskich i imigranckich) po raz pierwszy w grudniu 2022 roku. Potraktowane jako instrukcje, scenariusze i wiadomości z wojennej rzeczywistości zostały przyjęte przez organizacje działające w Warszawie i ugoszczone w warszawskich przestrzeniach publicznych i społecznych, aby stworzyć więcej miejsca dla ich widoczności. Zależy nam przede wszystkim na wspieraniu długotrwałych relacji polsko-ukraińskich i dotarciu do jak najszerszej grupy odbiorców, głównie społeczności ukraińskich.

 • Zespół kuratorski 2022
  • Yulia Kostereva (koordynatorka programu rezydencji kryzysowych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski)
  • Anna Czaban, Anna Ptak (Dział Projektów Społecznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek  Ujazdowski)
 • Zespół kuratorski 2023
  • Yulia Kostereva, Anna Czaban

__________________________________

Український Транс-Локальний Мистецький Кооператив

Це пілотний проект мистецького кооперативу, який об'єднує художників, кураторів, мистецькі колективи, неформальні групи та громадські організації Польщі та України. Через зустрічі, обмін досвідом, а також публічні презентації ми хочемо підтримати тих, хто своїми діями - мистецькими та активістськими, залишаючись і працюючи в Україні - дають відповідь російській військовій агресії.

До кінця року у різних просторах Варшави (важливих для української та іммігрантської громад) експонуватимуться твори мисткинь і митців з України.  Сприйняті як інструкції, сценарії та послання з реальності війни, вони будуть розміщені у варшавських публічних та громадських місцях, щоб створити більше простору для їхньої видимості. Перш за все, ми прагнемо сприяти розвитку довгострокових польсько-українських відносин та охопити якомога ширшу аудиторію, насамперед українську громаду.

 • Кураторська команда 2022
  • Юлія Костерєва (координаторка програми кризових резиденцій в У-Яздовському замку);
  • Анна Чабан, Анна Птак ( відділ соціальних проектів У-Яздовського замку)
 • Кураторська команда 2023
  • Юлія Костерєва, Анна Чабан
 • grudzień 2022– marzec 2024
 • Грудень 2022– березень 2024