1015/12/2022
projekt

Ukraińska Międzymiejscowa Spółdzielnia Artystyczna

Український Транс-Локальний Мистецький Кооператив

Ukraińska Międzymiejscowa Spółdzielnia Artystyczna to pilotażowy projekt spółdzielni artystycznej łączącej artystki i artystów, kuratorów i kuratorki, kolektywy artystyczne, nieformalne grupy i organizacje pozarządowe w Polsce i Ukrainie. Poprzez spotkania, wymianę doświadczeń, ale też publiczne prezentacje, chcemy wspierać tych - którzy i które swoimi działaniami artystycznymi czy aktywistycznymi, czy przez fakt pozostawania w Ukrainie i przy życiu dają odpowiedź na wojenną przemoc.

Jeszcze do końca roku zostaną wystawione w różnych przestrzeniach Warszawy (ważnych dla społeczności ukraińskich i imigranckich) prace artystyczne twórców i twórczyń z Ukrainy.  Potraktowane jako instrukcje, scenariusze i wiadomości z wojennej rzeczywistości będą przyjęte przez organizacje działające w Warszawie i ugoszczone w warszawskich przestrzeniach publicznych i społecznych, aby stworzyć więcej miejsca dla ich widoczności. Zależy nam przede wszystkim na wspieraniu długotrwałych relacji polsko-ukraińskich i dotarciu do jak najszerszej grupy odbiorców, głównie społeczności ukraińskich.

 

  • Zespół kuratorski
    • Yulia Kosterieva (koordynatorka programu rezydencji kryzysowych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski)
    • Anna Czaban, Anna Ptak (Dział Projektów Społecznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek  Ujazdowski)

__________________________________

Український Транс-Локальний Мистецький Кооператив

Це пілотний проект мистецького кооперативу, який об'єднує художників, кураторів, мистецькі колективи, неформальні групи та громадські організації Польщі та України. Через зустрічі, обмін досвідом, а також публічні презентації ми хочемо підтримати тих, хто своїми діями - мистецькими та активістськими, залишаючись і працюючи в Україні - дають відповідь російській військовій агресії.

До кінця року у різних просторах Варшави (важливих для української та іммігрантської громад) експонуватимуться твори мисткинь і митців з України.  Сприйняті як інструкції, сценарії та послання з реальності війни, вони будуть розміщені у варшавських публічних та громадських місцях, щоб створити більше простору для їхньої видимості. Перш за все, ми прагнемо сприяти розвитку довгострокових польсько-українських відносин та охопити якомога ширшу аудиторію, насамперед українську громаду.

 

  • Кураторська команда
    • Юлія Костерєва (координаторка програми кризових резиденцій в У-Яздовському замку);
    • Анна Чабан, Анна Птак ( відділ соціальних проектів У-Яздовського замку)