Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski określa zakres i warunki sprzedaży towarów przez Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski z siedzibą w Warszawie, adres: Jazdów 2, 00–467 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 15/92, NIP 526 025 12 85, REGON 000986159, e-mail: wydawnictwa@u-jazdowski.pl, +48 22 628 12 71 wew. 123, za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.u-jazdowski.pl/sklep.

Administratorem danych osobowych Kupującego przetwarzanych w związku ze sprzedażą prowadzoną w sklepie internetowym jest Centrum Sztuki Współczesnej ­– Zamek Ujazdowski.

 

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego, o którym mowa w artykule 8 ustęp 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 poz. 344 ze zmianami), określający zasady zakupu towarów oferowanych przez sklep internetowy za pośrednictwem strony internetowej www.u-jazdowski.pl/sklep oraz zasady ich reklamacji i zwrotu.
 • Sprzedawca  Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jazdów 2, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 15/92, NIP 526-025-12-85.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: www.u-jazdowski.pl/sklep, kontakt telefoniczny: +48 22 628 12 71 wew. 123 w dni robocze w godzinach 10:00–16:00; kontakt e-mail: wydawnictwa@u-jazdowski.pl
 • Kupujący – osoba fizyczna (w tym konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży i akceptuje Regulamin.
 • Zamówienie – towary oferowane przez Sklep, umieszczone przez Kupującego w Koszyku.
 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.

 

§1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy stanowi integralną część Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski.
 2. Administratorem strony internetowej www.u-jazdowski.pl jest Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jazdów 2, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 15/92, NIP 526-025-12-85, REGON 000986159, e-mail: wydawnictwa@u-jazdowski.pl, telefon: +48 22 628 12 71 wew. 123, zwane dalej: „Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski”.
 3. Kupujący obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.
 4. Kupujący potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przed dokonaniem zakupu.
 5. Towary w Sklepie są opisane. Wszystkie ceny zamieszczone przy oferowanych towarach są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów przesyłki. Na ostateczny koszt zamówienia składa się cena zakupionych towarów i opłata za przesyłkę.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia z uwzględnieniem kosztów przesyłki jest prezentowana w podsumowaniu zamówienia po uprzednim wybraniu przez Kupującego sposobu dostawy.
 7. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji. Sprzedający organizuje promocje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z zachowaniem obowiązków informacyjnych.  
 8. Postanowienia dotyczące prawa odstąpienia i reklamacji znajdują zastosowanie w sytuacjach, gdy Kupującym jest konsument. W pozostałych przypadkach zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów prawa.

 

§2 Zasady zakupu

 1. Dla zawarcia umowy sprzedaży (dalej: „Umowa”) konieczne jest potwierdzenie przez Kupującego faktu zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed dokonaniem zakupu.
 2. Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Kupującego Zamówienia za pośrednictwem strony www.u-jazdowski.pl/sklep.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, jednak będą one realizowane w dni robocze w godzinach 10:00–16:00.
 4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski oraz ich przetwarzanie w celu realizacji Umowy. Odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych ponosi Kupujący.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy na stronie Sklepu wybrać towary i dodać je do Koszyka, a następnie postępować według pojawiających się poleceń.
 6. Do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” Kupujący ma możliwość modyfikowania Zamówienia.
 7. Wysłanie wypełnionego formularza Zamówienia stanowi złożenie oferty kupna i jest dla Kupującego wiążące.
 8. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma e-mail z numerem transakcji, potwierdzający rejestrację transakcji.
 9. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą i wiążącą z chwilą doręczenia Sprzedawcy potwierdzenia wpływu środków i tym samym przyjęcia Zamówienia. Za dzień doręczenia wiadomości uważa się dzień, w którym wpłynęła ona na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail Sprzedawcy.
 10. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością wpływania – w terminie do 3 dni roboczych od przyjęcia Zamówienia.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wycofania poszczególnych towarów z oferty oraz zmiany ich cen – jednak nie dotyczy to zamówień już przyjętych do realizacji.
 12. W razie niedostępności części towarów objętych zamówieniem Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego, który podejmie decyzję o sposobie realizacji Zamówienia (częściowej realizacji lub anulowania całości).
 13. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Kupującego prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego płatnikiem podatku VAT, w trakcie składania zamówienia należy podać stosowne dane oraz NIP, co jest równoznaczne ze zgodą na wystawienie faktury VAT bez podpisu. Do każdej wysyłki jest dołączany dokument WZ potwierdzający wydanie książki z magazynu.
 14. Sklep nie wystawia paragonów.

 

§3 Płatności

 1. Płatność za towary zamówione w Sklepie możliwa jest za pośrednictwem strony internetowej Przelewy24, na którą Kupujący zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.
 2. Strona internetowa Przelewy24 administrowana jest przez PayPro Spółka Akcyjna, przy ulicy Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Regulamin dostępny jest na stronie przelewy24.pl/regulamin.
 3. Momentem uznania zapłaty jest moment uznania płatności przez Przelewy24.

 

§4 Dostawa i koszty wysyłki

 1. Kupujący wybiera sposób dostawy towaru w formularzu Zamówienia.
 2. Sklep realizuje dostawy według poniższego cennika:
 • paczkomaty InPost – dostawa na terenie Polski – 13 zł; 
 • kurier InPost – dostawa na terenie Polski – 16 zł;
 • Poczta Polska – dostawa na terenie Polski – 20 zł;
 • Poczta Polska – dostawa za granicę – 50 zł.
 1. Koszt dostawy Zamówienia o wartości poniżej 200 zł pokrywany jest przez Kupującego.
 2. Koszt dostawy Zamówienia o wartości powyżej 200 zł pokrywany jest przez Sprzedawcę.
 3. Możliwy jest odbiór osobisty w kasie w holu głównym Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski przy ulicy Jazdów 2 w Warszawie, w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail ze Sklepu potwierdzającej realizację Zamówienia. Godziny otwarcia:
  wtorek 11:00–19:00
  środa 11:00–19:00
  czwartek 11:00–20:00
  piątek 11:00–19:00
  sobota 11:00–19:00
  niedziela 11:00–19:00 
 4. Zamówienie nieodebrane w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail można odebrać w innym terminie, ustalonym z zespołem punktu informacji i kasy Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, po uprzednim kontakcie e-mail: info@u-jazdowski.pl lub telefonicznym: +48 22 628 12 71 wew. 135.

 

§5 Terminy dostaw

 1. Termin dostawy jest zależny od wybranej opcji przesyłki oraz miejsca dostawy.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Kupującego błędnego lub niedokładnego adresu.
 3. Kupujący powinien przy odbiorze przesyłki sprawdzić jej stan – jeśli opakowanie jest uszkodzone, może odmówić jej przyjęcia i zażądać od dostawcy sporządzenia protokołu szkody.

 

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży w terminie 14 dni, liczonym od objęcia towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2023 poz. 2759 z późniejszymi zmianami).
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu) w wiadomości e-mail wysłanej na adres: wydawnictwa@u-jazdowski.pl. Sklep niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w wiadomości e-mail.
 3. Towary przeznaczone do zwrotu Kupujący powinien odesłać Sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy na adres: Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, Dział Wydawnictw, ul. Jazdów 2, 00–467 Warszawa, z dopiskiem: Zwrot do sklepu internetowego.
 4. Zwracane towary nie mogą być uszkodzone ani nosić śladów użytkowania.
 5. W wypadku skorzystania przez Kupującego jako konsumenta z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość, zgodnego z przepisami ustawy, o której mowa w ustępie 1 powyżej, Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Kupującego płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru podlegającego zwrotowi lub dowodu jego odesłania na adres Sprzedawcy.
 6. Koszt opakowania i odesłania zwracanych towarów ponosi Kupujący.
 7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

§7 Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności przesłanego Kupującemu towaru z Umową, Kupujący może złożyć reklamację, wysyłając wiadomość e-mail z wypełnionym formularzem Zgłoszenia reklamacji (Załącznik 2 do Regulaminu) na adres: wydawnictwa@u-jazdowski.pl. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2023 poz. 1610 z późniejszymi zmianami) lub konsumenta będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 385ww. ustawy są oparte na zasadach zawartych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2023 poz. 2759 z późniejszymi zmianami). Pojęcie „towaru zgodnego z umową” zawiera art. 43b ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2023 poz. 2759 z późniejszymi zmianami).
 2. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, umożliwiającego jego identyfikację, dane zamówionego towaru oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie przez Kupującego nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od jej otrzymania. Potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia reklamacji zostanie wysłane Kupującemu w wiadomości e-mail. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski poinformuje Kupującego w wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w formularzu Zgłoszenia reklamacji, w terminie 14 dni od daty jej wpływu. Jeżeli reklamacja związana jest z płatnościami zrealizowanymi za pośrednictwem strony zewnętrznej, okres rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego w wiadomości e-mail, wskazując nowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację domniemywa się, że została ona rozpatrzona pozytywnie.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Zgłoszenia reklamacji w przypadku zatrzymania wiadomości przez system antyspamowy programu pocztowego Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z Umową, Kupujący może żądać jego wymiany. Sprzedawca, w przypadku, gdy reklamacja okaże się zasadna, dokona wymiany towaru w terminie 7 dni, bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Kupujący go nabył. Koszty wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych i kurierskich, ponosi Sprzedawca. Kupujący jest zobowiązany udostępnić Sprzedawcy towar podlegający wymianie. Sprzedawca odbiera towar na swój koszt.
 6. Jeżeli towar jest niezgodny z Umową, Kupujący może złożyć wniosek o obniżenie ceny albo o odstąpienie od Umowy. Uprawnienie takie przysługuje Kupującemu, gdy: Sprzedawca nie doprowadzi towaru do zgodności z Umową; odmówi tego działania; brak zgodności będzie nadal miał miejsce pomimo próby doprowadzenia towaru do zgodności z Umową; brak zgodności towaru z Umową będzie na tyle istotny, że uzasadni skorzystanie z prawa do obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy bez uprzedniego żądania doprowadzenia towaru do zgodności z Umową albo wówczas, gdy z uwagi na okoliczności lub oświadczenia Sprzedawcy wiadomo, że nie zamierza on doprowadzić towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 7. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z Umową.
 8. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia reklamacji.
 9. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności towaru z Umową jest nieistotny.
 10. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Kupujący może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Kupującego wraz z towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z Umową.
 11. W razie odstąpienia od Umowy Kupujący niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania na adres Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący zgodził się w Zgłoszeniu reklamacji na inny sposób zwrotu.
 14. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nie wyłącza prawa Kupującego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 2023 poz. 1610 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2023 poz. 2759 z późniejszymi zmianami).

 

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Rejestrując się na stronie www.u-jazdowski.pl/sklep lub składając Zamówienie, Kupujący zgadza się na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski i ich przetwarzanie w celu realizacji Zamówienia. Podanie przez Kupującego danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zawartej Umowy.
 2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane wyłącznie przez Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski i nie są udostępniane innym podmiotom.
 3. Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich modyfikowania.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2019 roku (tekst jednolity – Dz. U. 2019 poz. 1781 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich. Więcej na ten temat na stronie internetowej www.u-jazdowski.pl/polityka-prywatnosci

 

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do praw konsumentów wynikających m.in. z ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2023 poz. 2759 z późniejszymi zmianami) nie mają zastosowania w odniesieniu do klientów niebędących konsumentami.
 3. Regulamin obowiązuje od 1 marca 2024 roku.
 4. Postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się, jeżeli obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki stron.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.