Kolekcja

Gromadzona od 1985 roku Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski konsekwentnie realizuje ambitne zadania, polegające na możliwie kompleksowym ukazaniu cech wyróżniających sztukę polską ostatnich dekad, a zarazem uwypukleniu jej relacji ze znaczącymi postawami i tendencjami sztuki światowej.