Kolekcja

Gromadzona od 1992 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskim Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej konsekwentnie realizuje ambitne zadania, polegające na możliwie kompleksowym ukazaniu cech wyróżniających sztukę polską ostatnich dekad, a zarazem uwypukleniu jej relacji ze znaczącymi postawami i tendencjami sztuki światowej.