Udostępnianie dzieł z Kolekcji

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski udostępnia swoje zbiory w celach wystawienniczych innym instytucjom. Pisemne prośby o wypożyczenie, zawierające dane dzieł oraz tytuł, daty i miejsce wystawy należy kierować do Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski nie później niż cztery miesiące przed planowaną datą wypożyczenia. W przypadku krótszego terminu zgłoszenia wypożyczenie może nie być możliwe ze względów organizacyjnych.

 

 • Adres
  • Piotr Bernatowicz
  • Dyrektor
  • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
  • ul. Jazdów 2
  • 00-467 Warszawa
  •  
 • Adres e-mail