Edukacja

Dźwięk przywołuje obraz, obraz  kolor, kolor  smak, smak  zapach, zapach  odczucie, odczucie  skojarzenie, skojarzenie dźwięk lub obraz, i tak dalej. Skojarzenie może być konkretne lub bardziej abstrakcyjne. Dzięki skojarzeniom tworzą się połączenia, budzi się wyobraźnia: siatka punktów w naszym mózgu, pajęczyna połączeń synestetycznych. Wyobraźnia to pewna charakterystyczna, indywidualna dla każdego z nas przestrzeń. Tym ciekawsza, im bardziej zapełniona kolorami, smakami, brzmieniami, zapachami, połączonymi ze sobą. Im bardziej potrafimy je ze sobą kojarzyć i łączyć, tym bardziej kreatywni jesteśmy. Dzięki niej i umiejętnym oddziaływaniu na poszczególne punkty tworzą się połączenia mózgowe, nasz umysł staje się bardziej elastyczny. Elastyczność to wyobraźnia i kreatywność. Kreatywność to: samodzielne myślenie, umiejętność przełamywania schematów, konstruktywny i otwarty sposób rozumowania i postępowania.

Ta siatka skojarzeń i elementów posługuje się często narzędziami, jakich na co dzień używają twórcy sztuki współczesnej. Misją naszej edukacji jest proste założenie: by wychodzący z zajęć, warsztatów czy innego rodzaju spotkania z dziełem współczesnego twórcy człowiek był na drodze postępu, na drodze do samodzielnego, otwartego myślenia, do budowania siebie i świata wokół. Do konstrukcji, nie destrukcji.

Sztuka współczesna to niewyczerpane źródło inspiracji dla naszych zmysłów i intelektu. Bogactwo i różnorodność wizualnych form, którymi się posługuje, koresponduje z różnorodnością sposobów postrzegania i rozumowania współczesnego człowieka. Wielość przejawów, form i rodzajów współczesnej muzyki, teatru, ruchu stanowi punkt wyjścia do pobudzania rozwoju wyobraźni i kreatywności człowieka, nawet w pierwszych miesiącach i latach jego życia. Sztuka współczesna poprzez swoje różnorodne media: tekst, ruch, formy audiowizualne, dźwięk a nawet koncept, daje szerokie pole do działań edukacyjnych, szczególnie w obszarze kreatywności i empatii. Jest źródłem inspiracji dla intelektu i motorem poznania otaczającego świata. Jedną z najbardziej znaczących cech jest jej wieloznaczność i otwartość. Otwiera umysł, pobudza dialog i stanowi impuls do twórczych, niewyczerpanych dyskusji. A poprzez ścisły związek z nowoczesnością, technologią i mediami  zaspokaja ciekawość, ale przede wszystkim ją budzi. Sztuka współczesna jest obfitym źródłem inspiracji dla działań edukacyjnych, dotyka bowiem spraw najbliższych każdemu z nas: i tych, z którymi mamy codzienny, fizyczny kontakt, i tych abstrakcyjnych. I opowiada nam o nich w swoim twórczym, wieloznacznym języku.

Ujazdowski prowadzi wiele równoległych działań edukacyjnych i upowszechnieniowych, mających na celu coraz szersze udostępnianie odbiorcom najbardziej aktualnych dokonań twórców sztuki współczesnej, zarówno z Polski, jak i zza granicy. Dział Edukacji i Upowszechniania pracuje między innymi metodą długofalowego procesu i cykli edukacyjnych: tych, adresowanych do poszczególnych grup odbiorców, jak i cykli tematycznych. Najważniejsze aktualnie długofalowe działania to: {Smykowizje} dla rodzin z dziećmi 05 lat, {Jak smakuje sztuka} dla rodzin z dziećmi 510 lat, {Sztuka nie zna wieku} dla osób dorosłych, cykl sobotnich oprowadzań językowych, oprowadzania czwartkowe pod tytułem {Sztuka z perspektywy}, a także działania dla grup zorganizowanych ze szkół i przedszkoli pod hasłem {Kreatywna Szkoła w Ujazdowskim}. W roku 2017 we współpracy z Programem 2 Polskiego Radia współtworzymy cykliczną, codzienną audycję Krótko mówiąc sztuka, której celem jest upowszechnianie wiedzy o sztuce współczesnej i awangardzie. Realizujemy również działania edukacyjne wokół kolekcji Ujazdowskiego, projekty jednorazowe, kompleksowe i partnerskie, m.in. bierzemy partnerski udział w programach: Mała Warszawska Jesień, Estetyka Współczesności, Warszawski Tydzień Seniora, Tydzień Kultury bez Barier oraz Warsaw Gallery Weekend.

 

 • Nasza misja
  • → Inspirujemy rozwój kreatywności poprzez interakcję oraz łączenie sztuk, dziedzin i mediów.
  • → Angażujemy: to najlepszy sposób na rozwój i odkrywanie sztuki.
  • → Każde dziecko to mały artysta lub odkrywca. Każdy dorosły ma w sobie dziecko.
  • → Wspieramy nauczycieli, edukatorów i animatorów w pracy nad rozwojem kreatywności: własnej i podopiecznych.
  • → Myślimy i działamy kompleksowo i synestetycznie.
  • → Tworzymy działania, wyposażone w elementy: badawczy, artystyczny, upowszechnieniowy i interaktywny.
  • → Upowszechniamy i edukujemy poprzez nowe media, social media i akcje: jednorazowe i długofalowe.
  • → Wspomagamy komunikację Artysty z Odbiorcą.
  • → Wspieramy rozwój i działania artystówedukatorów.
  • → Pomagamy w zrozumieniu współczesnej kultury i sztuki.
 •  
 • Tekst
  • Anna Kierkosz