warsztaty online

Warsztaty dla nauczycieli

Interpretacja sztuki sztuka interpretacji na egzaminie maturalnym

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza do udziału w cyklu warsztatów, które pomogą nauczycielom lepiej przygotować uczniów do nowego egzaminu dojrzałości.

Nowa podstawa programowa języka polskiego kładzie nacisk na wprowadzenie ucznia w świat literatury i sztuki współczesnej. Konteksty artystyczne i zadania wykorzystujące teksty ikoniczne są ważnym elementem nowego egzaminu dojrzałości: pojawiają się one w części pisemnej w teście historyczno-literackim oraz w części ustnej. Z powodzeniem mogą być także wykorzystane do tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Naszym celem jest dostarczenie nauczycielom języka polskiego w liceach i technikach narzędzi pozwalających wykształcić u uczniów umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury (w tym sztuki współczesnej). Opanowanie tych sprawności bez wątpienia zwiększy szanse abiturientów na sukces maturalny.

Prezentowany niżej program uwzględnia nie tylko podstawę programową, ale także zmodyfikowany informator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chcemy wspomóc Państwa w doskonaleniu warsztatu dydaktycznego, dlatego też proponujemy sprawdzone i skuteczne rozwiązania metodyczne, dające się z powodzeniem wykorzystać w warunkach polskiej szkoły. Naszym najważniejszym celem pozostaje przygotowanie polonisty do roli nauczyciela sztuki interpretacji.

Program szkolenia realizuje jeden z kierunków oświatowych MEN Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

 

 • Prowadzenie
  • Piotr Sebastian Ślusarczyk
   • doktor nauk humanistycznych, metodyk, edukator, czynny zawodowo nauczyciel języka polskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Warsztaty odbywają się online.
 •  
 • Czas trwania
  • wrzesień 2022—luty 2023
  •  
 • Koszt kursu
  • bezpłatny
  • (finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
  •  
 • Zapisy
 • Liczba miejsc ograniczona.
Edukacja
Program edukacyjny Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski finansowany ze środków