Program

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski to miejsce, w którym poprzez sztukę staramy się przemyśleć świat. Świat rozumiany jako własne podwórko, a także rozległe przestrzenie poza jego granicami. Naszym zdaniem, głębsze zrozumienie współczesności pomaga w bardziej świadomym, podmiotowym uczestnictwie w niezwykle złożonych procesach globalnych, obejmujących również Polskę.

Sztuka współczesna jest dla nas narzędziem badania i interpretacji różnorodnych zjawisk. Artyści, dysponując takimi środkami jak wyobraźnia, intuicja, wrażliwość i rygor, potrafią dostrzec niewidoczne lub pomijane aspekty rzeczywistości i rzucić na nie nowe światło, a także - lepiej niż ktokolwiek inny - pobudzić ciekawość. U–jazdowski jest więc przestrzenią działań nieschematycznych i eksperymentu twórczego, prowadzonych zawsze w dialogu i stałej komunikacji artystów z publicznością. Jesteśmy transdyscyplinarni, stymulujemy kreację na przecięciu różnych dziedzin sztuki, proponujemy widzom nowe formy i jakości, zachęcamy do poszukiwań.

Jako instytucja publiczna czujemy się odpowiedzialni za nasze otoczenie. Za swój obowiązek uważamy udostępnianie własnych zasobów i edukację kierowaną do jak najszerszego i zróżnicowanego grona odbiorców. W warunkach ograniczonych środków na kulturę i wielkiej liczby instytucji i organizacji działających w tym obszarze, odrzucamy rywalizację w pozyskiwaniu funduszy i publiczności, na rzecz partnerstwa i współdziałania. Profesjonalizm rozumiemy jako przejaw szacunku wobec artystów, publiczności i partnerów.