Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski to miejsce, w którym poprzez sztukę staramy się przemyśleć świat. W centrum Warszawy, w zamku położonym obok Łazienek Królewskich, prezentujemy wystawy, spektakle, działa tu kino i program rezydencji artystycznych. Wydajemy publikacje, przybliżamy idee artystów w trakcie warsztatów i oprowadzań, zapraszamy do dyskusji. Różne dziedziny sztuki współistnieją tu i przenikają się, tworząc nowe zjawiska. To przestrzeń eksperymentu twórczego, w której zachęcamy do poszukiwań.