Księgarnia internetowa

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. W tym celu należy przesłać wypełnione poniższe oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: wydawnictwa@u-jazdowski.pl. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy na adres: Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, Dział Wydawnictw, ul. Jazdów 2, 00–467 Warszawa, z dopiskiem: Zwrot do sklepu internetowego. Zwracane towary można również zwrócić osobiście do punktu informacyjnego w holu głównym Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski. Zwracane towary nie mogą być uszkodzone ani nosić śladów użytkowania. Zwrot płatności zostanie dokonany po otrzymaniu zwróconego towaru, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy.

Reklamacja

W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacji do siedziby Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski przy ulicy Jazdów 2, 00–467 Warszawa. Rozpatrzymy reklamację oraz poinformujemy Cię o podjętej decyzji w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym produktem. Powiadomienie nastąpi drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia reklamacji.