projekt

Rozbrajając języki

Jak (od)uczyć się istniejących i stworzyć nowe sposoby wyrazu

Rozbrajając języki. Jak (od)uczyć się istniejących i stworzyć nowe sposoby wyrazu to międzynarodowy projekt poświęcony językowi używanemu przez instytucje sztuki. Zaangażowane w przedsięwzięcie europejskie instytucje kultury chcą współtworzyć wolne od przemocy formy ekspresji i narracje, w ten sposób przyczyniając się do ograniczenia wykluczenia społecznego i kulturowego.

Celem projektu jest zrównoważenie urzędowych i dominujących języków przez wprowadzenie do nich sposobów wyrażania  opartych na wrażliwości na różnorodność tożsamości, społecznych doświadczeń i dróg emancypacji. Horyzontem naszej pracy nad zmianą języka jest umożliwienie wszechstronnego dialogu we wszystkich sferach naszego życia.  Ważnym elementem tego procesu będzie wspieranie opowieści społeczności marginalizowanych.

Jednym z filarów projektu jest stworzenie karty dobrych praktyk. Powstanie również podcast na temat słowników przyszłości, przeciwstawiających się ksenofobii, trans- i homofobii i rasizmowi.

Projekt jest owocem partnerskiej współpracy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (Polska), Fundacji Inna Przestrzeń (Polska), BOZAR (Belgia) i Kulturen in Bewegung (Austria). Projekt Rozbrajając języki. Jak (od)uczyć się istniejących i stworzyć nowe sposoby wyrazu jest finansowany z funduszu Unii Europejskiej Kreatywna Europa.

Kulturen in Bewegung jest liderem projektu oraz odpowiada za przeprowadzenie wraz z partnerami performatywnych laboratoriów. Współpracuje z Afro Rainbow Austria [ARA], Queer Base, Silent University w Grazu i Pracownią Praktyk Sztuki Postkonceptualnej Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Laboratoria mają przyczyniać się do dekolonizacji słowników i wiedzy, czyli szukać antidotum dla kolonialnej przeszłości zapisanej w języku, być miejscem pracy nad sztuką i formami wyrażania postulatu   dekolonizacji języka w przystępny sposób. Wszystkie wymienione zespoły będą współtworzyć Festiwal Żywych Słowników [Festival of Life Vocabularies].

BOZAR we współpracy z Africa Museum poprowadzą warsztaty z komunikacji dla pracowników działów komunikacji, edukacji i wydawnictw   w instytucjach kultury. Warsztaty będą skupione na słownictwie związanym z płcią, dekolonizacją, zdrowiem publicznym i sposobem funkcjonowania języka angielskiego. Działania w BOZAR obejmą również interwencje artystyczne na wystawach i międzynarodową konferencję na temat terminu world music.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski wraz z Fundacją Inna Przestrzeń będą działać na rzecz stworzenia słownika instytucji artystycznych bez przemocy, którego celem jest wspieranie dotychczasowych emancypacyjnych doświadczeń w instytucjach sztuki i poza nimi. Szkolenia dla pracowników, badania języków, którymi się tam mówi (i przemilcza), rezydencje, wydarzenia artystyczne i dyskursywne będą odbywać się w Warszawie i online.

Projekt jest finansowany z funduszu Unii Europejskiej Kreatywna Europa.
Partnerzy