07/12/2020
spotkanie online

Rozbrajanie języków, rozbrajanie światów

Koncert, wykład performatywny, rozmowy

Hej Ty! Proszę Pani! Proszę Pana!

Pozornie neutralne zwroty, słowa, którymi zwracasz się do Innych, ale też do Siebie, mogą się okazać bardzo intymne. I bardzo raniące. A co, jeśli w słowniku nie masz ich wcale? Jaki dźwięk wydobędzie się z gardła? Jakie są sposoby rozbrajania języków, by eliminować z nich przejawy przemocy? Co potrafimy pomyśleć i zrozumieć, kiedy jeszcze nie umiemy tego nazwać? I jak języki otwierają się na doświadczenia i głosy wyłaniające się z kolonialnego, patriarchalnego, semantycznego niebytu? Zapraszamy do doświadczenia i rozmowy!

 •  
 • Rozbrajanie języków, rozbrajanie światów to zdarzenie artystyczne i spotkanie z zaproszonymi do udziału w projekcie Rozbrajając języki rezydentkami Ujazdowskiego. Ich działania w zamkniętej pandemicznym obostrzeniami i ożywianej walką w obronie podstawowych praw kobiet Warszawie to praca nad językiem w procesie zmiany. W procesie jest też wymyślany na nowo wobec ideologicznych zawłaszczeń słów projekt Rozbrajając języki. Duet FRIDGE!EEE_hereo i pisarka Sam Domingo szukają sposobów na zwiększenie zasięgu i wzmocnienie dźwięków i głosów, które choć uciszone, niewypowiedziane i niezrozumiałe dla większości istnieją i wpływają na rzeczywistość.
  • FRIDGE!EEE_hereo zaprezentują improwizowany koncert, będący wariacją na temat wspólnej eksploracji dominującej przestrzeni współczesnego życia towarzyskiego i społecznego. Tą przestrzenią jest cyberprzestrzeń, rzeczywistość ciągłego nasłuchu, z jej nieustającym „szumem”. Dźwiękowy performans i żywa wymiana korzysta z dźwiękowo-radiowo-szpiegowskich urządzeń, takich jak theremin, pluskwy, ze zwarcia urządzeń używanych na co dzień do komunikacji, a przede wszystkim z własnego strumienia wirtualnej i e-mailowej bliskości artystek jako krytycznego zaplecza i podręcznego narzędzia. FRIDGE!EEE_hereo, pracując z dźwiękiem niesłyszalnym dla ludzkiego ucha, ultradźwiękiem czy falami radiowymi, wciąga w strefę audialną to, co na co dzień znamy tylko na poziomie częstotliwości i drgań asymilowanych przez ciało. Amplifikując je do poziomu słyszalnego dźwięku, ucieleśniają i przekodowują ludzkie odczuwanie najbliższego otoczenia.
 • Sam Domingo, pisarka i uczestniczka teatralnych działań w rodzinnej Manili, bada doświadczenie niewłaściwego adresowania osób trans, niebinarnych, niedających się przyszpilić heteronormatywnym standardom. Przeprowadzone przez nią w Polsce i na Filipinach, dwóch krajach o kulturze współkształtowanej przez kościół katolicki, rozmowy z osobami niebinarnymi i trans będą punktem wyjścia jej literackiej interwencji dotyczącej dyskryminacji na tle płci biologicznej i kulturowej. Artystka pozwala na wybrzmienie intymnym historiom, często nieopowiadanym dotąd nikomu bądź nigdy niewypowiadanym publicznie. Z trudnych i emocjonalnie krzywdzących doświadczeń swoich rozmówczyń i rozmówców buduje kolektywny głos, będący zaczynem inkluzywnej komunikacji.

 

 • Więcej o artystkach
  • Rhéa Dally
   • interesuje się potencjałem, dzięki któremu dźwięk mógłby stać się językiem politycznym bez granic. Wykorzystuje zwarcia układów instrumentów elektronicznych, tworząc tzw. circuit bending instruments i włączając do swojej pracy różnorodne dyscypliny i gatunki. Próbuje również wykorzystywać ograniczenia językowe – skupiając się na związkach między językiem arabskim i ciągłymi tematami konfliktów powszechnych w jej rodzimym Libanie, na ich związkach z sektarianizmem. Zwarcia układów, poetyka danych i interaktywne wielozmysłowe interfejsy to jej sposób na inicjowanie dialogu opartego na współpracy. Chodzi o to, by połączyć nieobecność i obecność poprzez ekstrapolację ogromnego archiwum informacji z naszych sieci doświadczeń. Żeby rozwinąć umiejętność wykorzystywania dźwięku jako sposobu na zaprzeczenie naszego podejścia do układów obwodów elektrycznych, Dally zaczęła studiować produkcję dźwięku i inżynierię, a następnie kontynuowała naukę w zakresie doradztwa i komunikacji, ponieważ jej proces twórczy zawsze przekładał się na treści w przestrzeniach społecznych.
   • Rezydencja Rhéi jest częścią projektu Rozbrajając języki, finansowanego przez program Unii Europejskiej, Kreatywna Europa.
   •  
  • Freya Edmondes aka Elvin Brandhi
   • improwizatorka, autorka tekstów, artystka dźwiękowa, wizualna i performerka pochodząca z Bridgend w Walii. Jej twórczość jest napędzana przez nomadyczną pracowitość. Pracowała w Libanie, Egipcie, Jordanii, Ugandzie, Senegalu i w Europie. Z nagrań terenowych, taśm, winyli oraz używając instrumentów i wokalu tworzy odbiegające od normy bity. Treść jej pracy jest określona kontekstem i priorytetami komunikacji, poszukiwaniem języka dla charakterystycznych, niewypowiedzianych intensywności nerwowych charakterystycznych dla obecnego momentu. Jej występy z grupą YEAH YOU to przepływ wewnętrznego dialogu w przestrzeń publiczną.
   • Rezydencja Edmones jest częścią projektu Rozbrajając języki, finansowanego przez program Unii Europejskiej, Kreatywna Europa.
   •  
  • Rhéa Dally i Freya Edmondes
   • podczas rezydencji współpracują w celu zbadania cyberprzestrzeni – środowiska, w którym nawiązujemy większość kontaktów towarzyskich – oraz kwestionowania roli użytkownika. Artystki starają się wydobyć efekt psychospołeczny za pomocą strumienia wirtualnej wymiany intymności, rozumianego jako droga do krytycznej analizy tego, co bezpośrednie, jednocześnie próbując rozszyfrować, w którym ze zmutowanych czasów istnieje bezcielesna podmiotowość. Pracują z asyntaktyczną technologią komunikacyjną, analizują estetyczną współpracę użytkowników, codzienne wysiłki mające na celu materializowanie danych i humanizowanie technologii cyfrowej w trakcie digitalizacji ludzkiego życia.
  •  
  • Sam Domingo
   • jest pisarką związaną z teatrem. Urodzona i wychowana na Filipinach, pisze eseje, wiersze i sztuki teatralne. Ukończyła psychologię i kurs literatury angielskiej na Uniwersytecie Ateneo de Manila w 2019 roku. Korzystając z tych doświadczeń, podejmuje tematy wyciszonych narracji dotyczących ludzkiej kondycji, a zwłaszcza osób zmarginalizowanych (społeczność LGBTQ+ i migrująca siła robocza), naszej walki z technologią i problemów społeczno-politycznych w Azji.
   • Jej teksty były publikowane w „International Business Times”, „CORDITE” i lokalnych wydawnictwach literackich. Współpracuje z CODAME, międzynarodową organizacją pozarządową zajmującą się sztuką. W sztukach performatywnych pracowała jako dyrektor techniczny, aktorka i kierowniczka produkcji przy spektaklach wystawianych przez filipińskie grupy teatralne Ateneo ENTABLADO i Tanghalang Ateneo. Brała udział w międzynarodowych konferencjach poświęconych sztuce i kulturze – Harvard Project for Asian and International Relations (HPAIR) 2019, PASINAYA 2019 Festival of the Cultural Center of the Philippines (CCP) w Pasay City oraz ASEAN + 3 Youth Cultural Forum 2019.
   • W październiku 2020 roku była stypendystką Kuratorskiego Programu Rozwoju, organizowanego przez Uniwersytet Filipin, Philippine Contemporary Art Network, PCAN i Japan Foundation w Manili. Jej projekt kuratorski dotyczący Neny Saguil, będący efektem tego programu, zostanie zaprezentowany w Muzeum Vargas w 2021 roku. Obecnie Domingo zajmuje się również poezją ekfrastyczną podczas rezydencji artystycznej online organizowanej przez !GWAK, międzynarodowy kolektyw artystyczny z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
 •  
 • O projekcie 
  • Rozbrajając języki. Jak (od)uczyć się istniejących i stworzyć nowe sposoby wyrazu
   • międzynarodowy projekt poświęcony językowi używanemu przez instytucje sztuki. Zaangażowane w przedsięwzięcie europejskie instytucje kultury chcą współtworzyć wolne od przemocy formy ekspresji i narracje, w ten sposób przyczyniając się do ograniczenia wykluczenia społecznego i kulturowego.
   • Celem projektu jest zrównoważenie urzędowych i dominujących języków przez wprowadzenie do nich sposobów wyrażania opartych na wrażliwości na różnorodność tożsamości, społecznych doświadczeń i dróg emancypacji. Horyzontem naszej pracy nad zmianą języka jest umożliwienie wszechstronnego dialogu we wszystkich sferach życia.  Ważnym elementem tego procesu będzie wspieranie opowieści społeczności marginalizowanych.
   • Jednym z filarów projektu jest stworzenie karty dobrych praktyk. Powstanie również podcast na temat przeciwstawiających się ksenofobii, trans- i homofobii i rasizmowi słowników przyszłości.
 •  
 • Rozmowy poprowadzą
  • Izabela Smelczyńska
   • muzykolożka, improwizatorka, autorka tekstów o muzyce. Wykonuje eksperymentalną elektronikę solo i w duecie Euphonia Pseudolarix. Grała m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, Sanatorium Dźwięku, Survival, Musica Privata. Autorka muzyki do słuchowisk, spektakli teatralnych i animacji. Związana z Radiem Kapitał, „Ruchem Muzycznym”, „Glissandem”, „Przekrojem” i  „Dwutygodnikiem”. Autorka książki Poza rejestrem. Rozmowy o muzyce i prawie autorskim;
  • Sandra Frydrysiak
   • kulturoznawczyni, socjolożka pracująca naukowo w obszarach gender studiesdance studies oraz new media studies. Wykładowczyni w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Katedrze Kulturoznawstwa UMK w Toruniu oraz w Zakładzie Tańca UMFC w Warszawie. Członkini Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Humanities/Art/Technology UAM. 
 •  
 • Projekt Rozbrajając języki. Jak (od)uczyć się istniejących i stworzyć nowe sposoby wyrazu jest owocem partnerskiej współpracy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (Polska), Fundacji Inna Przestrzeń (Polska), BOZAR (Belgia) i Kulturen in Bewegung (Austria).
Projekt jest finansowany z funduszu Unii Europejskiej Kreatywna Europa.
Partnerzy
 • Spotkanie online na Facebooku Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
 •  
 • Program
  • 18:00 Powitanie
  • 18:10 wykład performatywny – Sam Domingo: Gdy słowa kasują osoby. Doświadczenie osób niebinarnych w Polsce i na Filipinach
  • 18:30 Sam Domingo rozmawia z Sandrą Frydrysiak (SWPS)
  • 19:00 live set – FRIDGE!EEE_hereo: User domain
  • 19:30 Freya Edmondes i Rhéa Dally rozmawiają z Izabelą Smelczyńską („Glissando”, „Przekrój”)
  • 20:00 Zakończenie
07/12/2020
18:00