otwarty nabór dla artystek i artystów

Rozbrajając języki

Jak (od)uczyć się istniejących i stworzyć nowe sposoby wyrazu

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza do udziału w naborze na rezydencję artystyczną w ramach projektu Rozbrajając języki. Jak (od)uczyć się istniejących i stworzyć nowe sposoby wyrazu.

Rozbrajając języki. Jak (od)uczyć się istniejących i stworzyć nowe sposoby wyrazu ma na celu zaangażowanie europejskich instytucji kultury i sztuki we wspieranie słowników, języków i opowieści o oporze w taki sposób, by współtworzyć formy ekspresji, które sprzeciwiają się epistemicznej przemocy zapuszczającej korzenie w naszych leksykonach.

Projekt jest pomyślany jako multidyscyplinarna platforma współpracy skupiająca instytucje, artystki i artystów, organizacje oddolne, aktywistów i aktywistki oraz badaczki i badaczy na rzecz pluralistycznego dialogu między różnymi praktykami życiowymi, narracjami i głosami w celu ograniczenia marginalizacji społecznej i kulturowej. Języki urzędowe i dominujące zostaną rozbrojone poprzez regenerujące procesy tworzenia wiedzy przeobrażające instytucjonalne słownictwo i wspierające niehegemoniczne narracje. Projekt ma na celu stworzenie mapy wspólnych doświadczeń, m.in. karty dobrych praktyk i podcastu na temat zachodzących zmian i potencjalnych słowników przyszłości, inspirowanych alternatywnymi działaniami, które przeciwstawiają się językom ksenofobii, homofobii i rasizmu.

Projekt ten jest owocem partnerstwa Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (Polska), Fundacji Inna Przestrzeń (Polska), BOZAR (Belgia), Kulturen w Bewegung (Austria) i Muzeum Afryki (Belgia) i jest finansowany przez fundusz Kreatywna Europa Unii Europejskiej.

 

 • Nabór na rezydencję
  • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski bierze udział w wyżej opisanym projekcie między innymi poprzez organizację pobytu twórczego w ramach swego długoletniego i autorskiego programu rezydencyjnego. Rezydencja, inaczej niż w dotychczasowej praktyce (ze względu na pandemię), może przebiegać zarówno w Warszawie, w formie miesięcznego pobytu, jak i online w formie współpracy między uczestniczkami procesu badawczo-artystycznego.

 

 • Cel rezydencji
  • Zapraszamy do udziału w miesięcznym pobycie rezydencyjnym poświęconym badaniu werbalnych i wizualnych słowników instytucji kultury, ale nie tylko także działaniu i uczeniu się sposobów rozbrajania przemocowych konstrukcji mentalnych, językowych i komunikacyjnych w polu sztuki, głównie poprzez formy artystycznego działania. Proces oduczania i przeobrażania słowników może czerpać z różnorodnych przejawów kultury, takich jak rozmowa, gotowanie i moda, aktywizm i jego cyfrowe formy, edukacja nieformalna, sztuka. Interesują nas praktyki, które wzbogacają nasze słowniki, są praktykami grupowymi i niehegemonicznymi systemami wiedzy, które dotyczą Polski i/lub Europy w szerokim sensie.

 

 • Na jakie formy działania jesteśmy otwarci?
  • Rezydencja jest organizowana na wstępnym etapie projektu i ma służyć doprecyzowaniu rozpoznań badawczych do dalszych działań artystycznych. Podczas rezydencji jej uczestnik / uczestniczka nie będzie skupiona na produkcji pracy, ale na badaniu jako pracy, choć w miarę możliwości jego efektem może być złożenie propozycji realizacji dzieła. Uczestniczki, których pobyt zaowocuje skonkretyzowanym pomysłem na realizację pracy w internecie, uzyskają możliwość włączenia jej do cyklu zamówień realizowanych w ramach projektu Rozbrajając języki. Jak (od)uczyć się istniejących i stworzyć nowe sposoby wyrazu.
  • Poprzez rezydencję chcemy wspierać praktyki, które mają gatunkowo nieograniczone interpretacyjne formy wyrazu performans, praca z ciałem, głos, języki, sztuki wizualne, prace wideo i dźwiękowe, tekst, literatura, tłumaczenie; mogą realizować się online. Szczególnie zachęcamy do aplikowania twórców zainteresowanych praktyką sztuki funkcjonujacej w internecie, która opiera się na kodowaniu nowych i dekodowaniu istniejących treści i formatów.
  • Praktyki, których rozwijanie chcemy wspierać poprzez rezydencję, to takie, które rozpoznają i przeciwdziałają komunikacyjnej opresji, celebrują twórcze i wynikające z doświadczeń różnych środowisk formy komunikacji (nie tylko werbalnej), a poprzez realizację online wykraczają poza zlokalizowane sieci kontaktu i solidarności.

 

 • Dla kogo?
  • W rezultacie tego naboru zostaną wybrane dwie uczestniczki / dwóch uczestników, po miesięcznej rezydencji każda.
  • Twórcy i twórczynie, teoretyczki i teoretycy, aktywistki i aktywiści, organizatorki i organizatorzy, badaczki i badacze, kuratorki i kuratorzy; osoby pracujące na styku sztuki, edukacji i aktywizmu, osoby mieszkające w dowolnym miejscu na świecie.
  •  
 • Kiedy?
  • 9 listopada 2020 9 grudnia 2020
  • Miesięczny pobyt online i/lub offline.
  • Jest to pierwsza rezydencja z cyklu trzech w ramach tego projektu.

 

 • Co oferujemy?
  • - honorarium w złotych polskich w wysokości równej 1200 €;
  • - przestrzeń mieszkalną i roboczą w Zamku Ujazdowskim;
  • - pokrycie kosztów podróży do i z Warszawy w wysokości do 300 €;
  • - oficjalne zaproszenie na potrzeby ubiegania się o wizę;
  • - darmowy dostęp do wystaw i programów Ujazdowskiego, w tym towarzyszącego projektowi przeglądu filmów Dekolonizacja ekranu;
  • - informowanie w formie pisemnej refleksji o pracy rezydentki / rezydenta na stronie internetowej, w formie podcastu bądź prezentacji dzieła w ramach dostępnych w projekcie formatów;
  • - przyjęcie do programu partnerskich instytucji w miarę możliwości i rozmów w trakcie rezydencji;
  • - wsparcie procesu badawczego, umożliwienie kontaktu z istotnymi z perspektywy pracy środowiskami w Warszawie, dyskusję i opiekę kuratorską.
  • Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat programu rezydencji: https://u-jazdowski.pl/program/rezydencje

 

 • Czego oczekujemy?
  • - zaangażowania w temat, któremu poświęcony jest projekt Smashing Wor(l)ds i rezydencja;
  • - prezentacji / omówienia własnych praktyk i kontekstów działania w Ujazdowskim;
  • - udziału w dyskusjach, gromadzeniu i udostępnianiu zasobów, gotowości do podjęcia wspólnego działania przez uczestniczki i uczestników procesu;
  • - podsumowania rezydencji w formie pisemnej refleksji (bądź nagrania) lub podcastu, na realizację którego zostaną przeznaczone osobne środki.
  •  
 • Język komunikacji
  • angielski i polski
 •  
 • Termin nadsyłania zgłoszeń
  • 28 września 2020
 •  
 • Jak aplikować?
  • Elektroniczną wersję zgłoszenia należy przesłać w jednym dokumencie na adres: opencall@u-jazdowski.pl   plik PDF (w języku angielskim).
 •  
  • Zgłoszenie powinno zawierać:
   • 1)     krótką biografię (do 200 słów) oraz wskazanie miejsca zamieszkania, informacje kontaktowe, stronę internetową osoby zgłaszającej się (jeśli ma);
   • 2)     wypowiedź przedstawiającą zainteresowanie tematem rezydencji (jeśli w formie tekstwej do 500 słów);
   • 3)     propozycję tematu, którym chcesz zająć się w formie badania i działania w czasie rezydencji.
   • Nie chcemy narzucać z góry określonej formy wypowiedzi; docenimy kreatywne, narracyjne i innowacyjne formaty, które pozwolą nam lepiej zrozumieć twoją praktykę. Akceptujemy również zgłoszenia i wypowiedzi w postaci krótkiego nagrania (3-5 minut), portfolio wybranych prac, inne.             
  • Prosimy o kontakt osoby, dla których brak znajomości języka angielskiego miałby stanowić jedyną przeszkodę w aplikowaniu do programu. Postaramy się sprawdzić, czy istnieje inne rozwiązanie kwestii komunikacji

 

 • Wyniki / zasady wyboru
  • W jury oceniającym zgłoszenia zasiądzie 5 przedstawicieli/przedstawicielek partnerów projektu Rozbrajając języki, którzy/które dokonają przeglądu i wyboru na podstawie preselekcji dokonanej w Ujazdowskim. Jury posłuży się następującymi kryteriami: istotność względem tematyki projektu, oryginalność zaproponowanego podejścia, pracy, praktyki, różnorodność narracji ostatecznie wybranych propozycji, jakość propozycji względem standardów instytucji zapraszającej.
  • Wyniki zostaną ogłoszone poprzez e-mail i na stronie internetowej www.u-jazdowski.pl do 5 października 2020.

 

 • Partnerzy
  • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest jednym z największych centrów sztuki w Polsce; oferuje różnorodne programy, w tym wystawy, spektakle, pokazy filmowe i rezydencje. Zwraca szczególną uwagę na relacje między sztuką a społeczeństwem, a także interdyscyplinarność, interaktywność, produkcje site-specific, różne formy współpracy, nawiązywanie kontaktów i koprodukcję. To przestrzeń eksploracji artystycznej, badań, warsztatów i eksperymentów, więcej niż tradycyjna przestrzeń wystawiennicza. Kuratorkami rezydencji są Anna Czaban i Anna Ptak we współpracy z zespołem rezydencji Ujazdowskiego.
  • www.u-jazdowski.pl
 •  
  • Fundacja Inna Przestrzeń jest nienastawioną na zysk organizacją pozarządową. Aktywnie działa na rzecz promowania otwartości, demokracji i wielokulturowości. Angażuje się w działania na rzecz praw człowieka i włącza zwykłych ludzi w ich realizację. Prowadzi działania w obszarze edukacji interdyscyplinarnej oraz realizuje projekty współpracy rozwojowej i na rzecz społeczeństwa obywatelskiego wspólnie z lokalnymi partnerami w różnych miejscach świata.
  • http://www.innaprzestrzen.pl/
  •  
  • oraz
  • Kulturen im Bewegung (Wiedeń), https://www.kultureninbewegung.org/en/
  • Centrum Sztuk Pięknych BOZAR (Bruksela), www.bozar.be
  • Muzeum Afryki (Bruksela), www.africamuseum.be
 • Termin nadsyłania zgłoszeń
  • 28 września 2020
 • Ogłoszenie wyników
  • 5 października 2020
 • Termin rezydencji
  • 9 listopada 2020 9 grudnia 2020
Otwarte nabory na rezydencje
Rozbrajając języki. Jak (od)uczyć się istniejących i stworzyć nowe sposoby wyrazu jest projektem finansowanym przez Kreatywną Europę, program Unii Europejskiej.
Partnerzy